13thyear of Abilympics SZSM 2017 and 6st INTERNATIONAL ABILYMPICS SM

02.06. - 05.06.2017 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes SLOVAKIA

ORGANIZATIONAL INSTRUCTIONS

Arrival by train, bus, or air: To the railway or bus station in Michalovce or to the

...

13. ročníka Abilympiády SZSM 2017
a 6. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM
02.06. - 05.06.2017 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes

Organizačné pokyny

Príchod vlakom, alebo autobusom: Na vlakovú alebo autobusovú stanicu v Michalovciach.

Cestovné:

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.