V sekcii Rekondície nájdete prihlášku na rekondičný pobyt Taliansko – Lignano – rok 2016.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu zväzu najneskôr do 25.02.2016.

 

V sekcii Osobná asistencianájdete nové informácie k daňovému priznaniu za rok 2013:

...

POZOR

Pri výpočte odmeny upozorňujeme, že nejde o príjem zo závislej činnosti, teda táto suma za rok 2013 zahŕňa vyplatené odmeny za mesiace december 2012 (reálne vyplatený v januári 2013) až do novembra 2013 (reálne vyplatený v decembri 2013).

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.