12thyear of Abilympics SZSM 2016 and 5st INTERNATIONAL ABILYMPICS SM

01. 07. - 04.07. 2016 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes SLOVAKIA

ORGANIZATIONAL INSTRUCTIONS

Arrival by train, bus, or air: To the railway or bus station in Michalovce or to the

...

12. ročníka Abilympiády SZSM 2016
a 5. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM
01.07. - 04. 07.2016 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes

Organizačné pokyny

Príchod vlakom, alebo autobusom: Na vlakovú alebo autobusovú stanicu v Michalovciach. Kto potrebuje

...

10thyear of Abilympics SZSM 2014

and 3st INTERNATIONAL ABILYMPICS SM

04.07. - 07.07.2014 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes SLOVAKIA

ORGANIZATIONAL INSTRUCTIONS

Arrival by train, bus, or air:To the railway or bus station in Michalovce, or to the

...

10. ročníka Abilympiády SZSM 2014

a 3. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM

04.07. - 07. 07.2014 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes

Organizačné pokyny

Príchod vlakom, alebo autobusom: Na vlakovú, alebo autobusovú stanicu v Michalovciach. Kto

...

Strana 1

  • osobný asistent vypĺňa kolónku 1 - DIČ pridelené Daňovým úradom (DÚ),
  • krížikom označí kolónku daňové priznanie, za rok 2013,
  • v kolónke 3 uvedie kód NACE - 88.10.0 a uvedie text SOCIÁLNA PRÁCA BEZ UBYTOVANIA  PRE  STARŠIE  OSOBY  A  OSOBY  SO 
...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.