Liečebný dom Rubín - 6 dní

Tento pobyt je zameraný na tvorivé dielne.

  • Termín: od 6. septembra 2016 do 11. septembra 2016
  • Ubytovanie: v 2-posteľových izbách
  • Stravovanie: plná penzia
  • Účastnícky poplatok: 12€/osoba/deň (platí aj pre doprovod)

Liečebný dom je

...

Slovenský zväz sclerosis multiplex organizuje edukačný seminár pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba – kvalitný život“ pre deti s diagnózou SM do 18 rokov v doprovode ich rodičov, alebo vychovávateľov a novodiagnostikovaných pacientov s

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.