11. ročník Abilympiády SZSM 2015
a 4. ročník Medzinárodnej Abilympiády SM
03.07. - 06. 07.2015 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes


Organizačné pokyny

Príchod vlakom, alebo autobusom: Na vlakovú, alebo autobusovú stanicu v Michalovciach. Kto potrebuje

...

V sekcii Rekondície nájdete prihlášku na rekondičný pobyt Taliansko – Lignano – Vila Giulia – rok 2015.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu zväzu najneskôr do 30.01.2015.

 

Úvod

V rámci zvýšenia povedomia o diagnóze sclerosis multiplex SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov, ich rodinných príslušníkov a širokú laickú a odbornú verejnosť pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“ v rámci

...

Slovenský zväz sclerosis multiplex organizuje edukačný seminár pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba – kvalitný život“ pre deti s diagnózou SM do 18 rokov v doprovode ich rodičov, alebo vychovávateľov a novodiagnostikovaných pacientov s

...

Úvod

V rámci zvýšenia povedomia o diagnóze sclerosis multiplex SZSM organizuje edukačné semináre pre pacientov, ich rodinných príslušníkov a širokú laickú a odbornú verejnosť pod názvom „Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život“ v rámci

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.