Abilympiáda 2013

 

9. ročníka Abilympiády SZSM 2013
a 2. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM

28.06 – 01. 07. 2013 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes

Miesto a dátum konania 9. ročníka Abilympiády SZSM 2013
a 2. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM

Zemplínska Šírava - Hotel

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.