SLOVENSKÝ ZVÄZ SCLEROSIS MULTIPLEX Vás pozýva do Ružomberka na Edukačný seminár pod názvomLiečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)„.

  • Termín: 19. až 21. október 2017
  • Miesto: hotel Kultúra, A. Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok (začíname vo
...

13thyear of Abilympics SZSM 2017 and 6st INTERNATIONAL ABILYMPICS SM

02.06. - 05.06.2017 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes SLOVAKIA

ORGANIZATIONAL INSTRUCTIONS

Arrival by train, bus, or air: To the railway or bus station in Michalovce or to the

...

13. ročníka Abilympiády SZSM 2017
a 6. ročníka Medzinárodnej Abilympiády SM
02.06. - 05.06.2017 Zemplínska Šírava - Hotel Chemes

Organizačné pokyny

Príchod vlakom, alebo autobusom: Na vlakovú alebo autobusovú stanicu v Michalovciach.

Cestovné:

...

Slovenský zväz sclerosis multiplex Vás pozýva na Stretnutie novodiagnostikovaných a Sekcie detí ich rodičov mládeže a opatrovníkov na tému O diagnóze sclerosis multiplex,ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 21.-23.10.2017.

Lokalita

Ubytovanie - Rybársky dvor ...

Milí priatelia esemkári, aj Vy všetci správni ľudia okolo nich!

Slovenský zväz sclerosis multiplex plánuje v máji 2017 vydať KNIHU (formát A5, min. 30 strán) o živote ľudí s diagnózou sclerosis multiplex, ktorej (spolu)tvorcami môžete byť práve VY!

Dovoľte

...

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.