1. apríla 2006 Frýdek - Místek

„Na tento prvý apríl nikdy nezabudnem! Nech žije Videofestival...!“ Takto výstižne zneli slová Júliusa Satinského – filmový „tatino Albert“ a kmotor Videofestivalu, účastníkom prvého bienále v roku 2000 v Národnej galérii v Prahe. A teraz po šiestich rokoch, keď všetkých 240 účastníkov na záver zaspievalo pesničku „S tebou me baví svet má zlatá Emco“, vyslovilo pri lúčení rovnakú vetu.

A takto môžeme povedať i my, ktorí sme reprezentovali Spišský klub sclerosis multiplex Levoča a zároveň aj SZSM i všetkých SM - károv Slovenska - Slávka Faltinová a Anton Novák s doprovodmi.

Po zaslaní DVD „Diagnóza G35“ sme boli pozvaní dna 1.4.2006 do Frýdku – Místku na Videofestival 2006 „S vami nás baví svet“. Je to už štvrté bienále, ktoré k svojmu pätnástemu výročiu založenia usporiadala miestna Škola života Združenie pre pomoc mentálne postihnutých. Tohto roku bol videofestival jednokolový so zahraničnou účasťou. Autorom projektu je Občianske združenie HANDICAP LYCEUM Praha, čleň Českej humanitárnej organizácie. Hlavná cena je už od roku 2000 „zlatá soška“ ALBERTA /podobná Júliusovi Satinskému, ktorý ju dostal za svoje umenie ako prvý/. Cenou festivalového mesta, ktorá je zakaždým iná, bola tohto roku soška RADEGASTA.

Do súťaže sa prihlásilo 42 autorov z radov kinoamatérov neštátnych neziskových organizácií, ústavov sociálnej starostlivosti, rôznych prospešných spoločností i jednotlivcov /najvzdialenejší bol až z Montrealu v Kanade/. Porota zložená z filmových odborníkov, špeciálnych pedagógov, lekárov i rodičov handicapovaných detí, udelila štrnástim snímkom hlavnú cenu, trom snímkom cenu festivalového mesta a štyrom snímkom obe ceny. Ďalších osem snímkou ocenila cestným uznaním.

Cenu festivalového mesta, sošku RADEGASTA, dostalo taktiež občianske združenie HANDICAP LYCEUM Praha, autor projektu, ďalej Domov Rácek o.p.s. z Rakovníka, ktorý sa na akcii podieľali a pochopiteľne Škola života SPMP vo Frýdku – Místku, ktorá krásny zážitok zorganizovala.

A čo je RADEGAST?

Radhošt so svojimi 1129 metrami najvyšší, ale pritom v Beskydách najslávnejší. Je to hora mystická, pohanská i kresťanská, ale taktiež národná. Meno má podľa Radegasta, staroslovanského boha slnka, úrody, hojnosti, lesov a plodnosti. V povesti sa spomína, že tam stála radegastova socha zo zlata. Tento zlatý Radegast je podľa povesti ukrytý v jaskyniach, ktoré sú najväčšie pod sochou a tiahnu sa od Cyrilky až k Radhošti. Radegast je možno ukrytý práve v tej najväčšej jaskyni pod terajšou sochou. Podľa povesti jaskyňa pod Radegastom ukrývala poklady. Chudobným ľuďom vždy pomáhala v útrapách. Preto dodnes, tak ako v minulosti, okolo sochy tancujú nielen ženy, aby sa im splnili životné priania a pritom sa jemne dotýkajú slnka – symbolu šťastia na opasku Radegasta, ale i ostatní návštevníci, hlavne deti. Odtiaľ pramení že Radegast prináša ľuďom šťastie.

Snímku „Diagnóza G35“ porota nominovala na udelenie hlavnej ceny v kategórii zahraničných snímkov – len dvaja získali cenu zo zahraničnej účasti!

Získali sme hlavnú cenu „zlatú sošku“, cenu festivalového mesta – RADEGASTA, diplom a krásny maľovaný obraz od ľudí z Domova Rácek o.p.s. Rakovník.

Ako bolo vyslovené: „Diagnóza G35“ bola tou najpôsobivejšou snímkou. Piesňou Tono Novák rozdáva silu ostatným ľuďom postihnutým sklerózou multiplex. A naše dojmy: krásny zážitok, či už z vystúpenia handicapovaných ľudí a detí, atmosféra počas celého podujatia – to sa jednoducho nedá opísať.

Pri odovzdávaní cien nám bolo skoro do plaču. Slovami sa nedalo vyjadriť to čo cítime. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto Videofestivalu a zároveň chceme poďakovať sponzorom, bez ktorých by sa táto cesta neuskutočnila:

Slovenský zväz sclerosis multiplex Trnava

RICHTER GEDEON R.T.

HANDICAP LYCEUM Praha – občianske združenie

Spišský klub SM Levoča

Ďakujeme!
Slávka Faltinová

predsednícka klubu

Nádej – je to len slovíčko, ale pre nás veľmi dôležité. Spája všetky naše túžby, sny a vieru v zlepšenie nášho zdravotného stavu. Keď spoznáte človeka , ktorý bojuje s rovnakou chorobou ako vy a vidíte, že to nevzdal, bojuje, a žije naplno ďalej prináša to nádej aj Vám. Ja som takého človeka – ženu spoznala. Je ňou klavírna virtuózka Oľga Bobrovniková.

Pri príležitosti medzinárodného dňa sclerosis multiplex firma Richter Gedeon, ktorá je jedným z hlavných sponzorov nášho zväzu a teda nás všetkých smkárov, usporiadala dňa 9.mája o 19.00 hod. v Slovenskej filharmónii koncert tejto úžasnej ženy a umelkyne. Spolu so svojim kolegami huslistkou Domonikou Falger a violončelistom Eugenom Prochácom, nás voviedla do sveta čarovnej hudby autorov P.I.Cajkovského, A.P.Borodina a doposiaľ málo známeho P.Pabsta. Bolo úžasné sledovať, ako taká drobná, subtílna žena s neutíchajúcou energiou čaruje svojimi prstami a neúnavne hrá druhým pre radosť. Trpí rovnakou chorobou ako my všetci, no napriek tomu sa naďalej venuje tomu čo ju napĺňa, svojej hudbe. Hoci je známa v celom svete, nestratila skromnosť a bolo pre mňa veľkou cťou spoznať ju osobne. Koncert uvádzala p. Alena Heribanová, príhovor mal prof. MUDr. Pavol Traubner a predsednícka nášho zväzu. Program bol ukončený malou recepciou, na ktorej všetci prítomní zablahoželali umelkyni k jej úžasnému výkonu a zároveň zablahoželali prof. Traubnerovi k jeho životnému jubileu.

Na záver chcem ešte raz poďakovať firme Richter Gedeon za tento príjemný večer a aj za podporu ostatných aktivít zväzu, ktoré v mesiaci máj podporili.

Iveta Gáliková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.