„ACTIVE LIFE“, PREŠOV 2006

Chcela by som sa s vami podeliť a napísať niečo o akcii, ktorá sa konala od 21. júla – 28. júla 2006 v Prešove pod názvom ACTIVE LIFE. Bolo to stretnutie mladých ľudí (s vekom trošku obmedzeným - do 25 rokov) zo štyroch európskych krajín, - z Maďarska, Poľska, Rumunska a od nás - zo Slovenska, financované Európskou úniou z programu Mládež a podporované Národnou kanceláriou mládeže, sponzor – p.Jozef Sabol, Kendice.

Na tomto projekte sa zúčastnili mladí ľudia postihnutí esemkou, alebo príbuzní chorých.

V Nádeji už bolo dávnejšie avízo na prihlásenie sa do tohto projektu. Vtedy som si pomyslela, že päť ľudí zoženú, nazbierajú za päť minút, ľavou - zadnou ?, že nemám šancu sa tam dostať. A predsa som sa do tejto úúúúžasnej spoločnosti dostala aj ja. Bol to týždeň, na ktorý nezabudne, myslím, žiadny účastník. Každý deň bol výnimočný, odlišný od toho predchádzajúceho či nasledujúceho. Keď sme prišli, boli sme milo privítaní. Prví, trošku v predstihu, dorazili Poliaci, medzitým maďarskí účastníci, Rumuni a v rôznych intervaloch, rozkúskovane - Slováci /Timea a Gabriela Farkašové z Fiľakova, Gabriela Spišáková zo Sabinova, Martin Gašparovic z Lehoty pod Vtáčnikom, Monika Slabeyová z Brezna a vedúci slov. skupiny a koordinátor- Peter Ilenčík z Prešova/. Počkali sme na posledných účastníkov piatkového dna, okoštovali prvú večeru pripravenú, tými žienkami - kuchárkami, ktoré sa o naše žalúdky starali celučičký týždeň. Nastal zoznamovací večer. Pre ľahšie zapamätanie každý z nás dostal nejakú prezývku, ktorá začínala rovnakým písmenkom ako jeho meno. Keďže sme mali komunikovať po anglicky, prvý večer a prvé slová boli veľmi nesmelé. Laurentiu Lazar – autor projektu z Rumunska, odštartoval piatkový večer.... A latku nasadil naozaj vysoko.

Postupne sme s nesmelosťou, alebo hanblivosťou problémy nemali a vytvorila sa jedna veľká „multi-kulti“ rodina ? A rodina doslovne.....tí silnejší s nefalšovanou ochotou pomáhali tým slabším.

Dosť čašu sme prežili priamo v meste, v parku, v jedálni pri „workshopoch“..... Boli vytvorené štyri zmiešané tímy, každý jeden zámerne bol zložený z účastníkov zo všetkých štyroch krajín (viete, kvôli jazykovej bariére, aby sme sa trošku viac snažili „speakovať“).... Podobne to bolo aj s ubytovaním....

Mali sme čas aj na oddych, a dosť dlhý. ? Neviem, ako pre iných, ale pre mňa asi najnáročnejší deň bol ten, keď sme absolvovali výlet na Spišský hrad a splavovanie Dunajca. Iné dni boli také, myslím pohodovejšie.....- výroba teamových plagátov, výroba plagátov na krok s SM, samotná akcia Krok s SM, stretnutie s Jarkou Fajnorovou a rozhovor, ako to vyzerá s SM u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí, ukrytie pokladu pre iný team v meste a poobedňajšie hľadanie, prezentácia každej krajiny (ukázanie toho „naj“), anketa na tému SM v meste s náhodnými respondentmi...

Hodnotili sme každodenne spokojnosť s ubytovaním, jedlom, programom, teamovými lídrami a účastníkmi....

Každý deň bol veľmi dobre pripravený, každý deň bol zaujímavý, každý deň bol iný..... Niektorí sa stretli už po druhý krát. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Bukurešti v máji 2005, druhé v Portugalsku v decembri 2005. Dosť názorov bolo takých, že tento – 3. ročník „exchangu“ bol oveľa osobnejší a viac citovejší .

Za ten týždeň sme sa mohli trošku spoznať, vytvorili sa nové priateľstvá....

Na záver by som sa chcela úprimne poďakovať, nielen vo svojom mene, ale v mene každého účastníka, Julke Ilencíkovej a jej synovi Petovi, ktorí sa s prípravou projektu určíte natrápili a zapotili až dosť, venovali sa nám a vytvorili nám také prostredie, v ktorom sme sa veľmi dobre cítili.

Verím, že sa o rok stretneme opäť v niektorej európskej krajine ? :-)

Monika Slabeyová, Brezno

I. ročník výstavy výtvarných diel pacientov s diagnózou sclerosis multiplex

11.8. – 30.8.2006 Výstavná sien pri Základnej umeleckej škole v Levoči

19.9. – 18.10.2006 Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Otvorenie výstavy pod týmto úžasným názvom „Harmónia duše“ sa konalo 11. augusta 2006 vo Výstavnej sieni pri Základnej umeleckej škole v centre Levoče. Aby som vás voviedla do obrazu, je to výstava ľudí postihnutých sklerózou multiplex. Úvodného slova sa ujala predsednícka Spišského klubu SM so sídlom v Levoči p. Slávka Faltinová. Inak skvelý človiečik a samotná autorka tohto projektu. Pár slov predniesla aj kurátorka tejto výstavy Mgr. Anna Timková. Otvorenia sa zúčastnili, síce nie všetci, ale predsa niektorí autori samotnej výstavy – Marek, Stanka, Monika a pán primár neurologického oddelenia v Levoči MUDr. Miloslav Dvorák. ktorý priniesol tiež pár dielok, predsednícka Spišského klubu, niekoľko lekárov z Levočskej neurológie a členovia klubu.

Aj keď sú to len dve výstavné miestnosti, človek ktorý sa príde pokochať prácami esemkárov, môže vidieť, že nie sú nejakí skleslí a strápení svojou chorobou, ale majú chuť svetu niečo ukázať. Ukázať, že ich život naozaj „neomrzel“ a sú schopní svojou prácou potešiť nielen svoju dušu, ale aj dušu a oko iného.

Samotní, prítomní vystavovatelia ako pozornosť dostali aj kvietok a povzbudivé blahoželanie a pár milých slov od gratulantov.

Prípitkom sme si zaželali, aby táto výstava priniesla to, čo od nej všetci očakávajú a veľa síl a úspechov do ďalšej tvorivej činnosti.

Veríme, že sa na našu tvorbu príde pozrieť veľa ľudí. Čí už to budú náhodní turisti, naši známi, blízki, priatelia, ale aj ľudia s podobným problémom.

Autori výstavy

Vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 2.7. až 4.7.2006 konal II. ročník Abilympiády – súťažnej prehliadky pracovných schopnosti a zručnosti ľudí s diagnózou sclerosis multiplex. Organizoval ju Klub SM Slnečnica v priestoroch Združenej strednej školy drevárskej vo Vranove n/T. SM-kári z celého Slovenska tu súťažili v disciplínach štrikovanie, háčkovanie, vyšívanie, ozdobovanie veľkonočných vajíčok, maľovanie, aranžovanie kytíc, studená kuchyňa, makrame, výrobky zo šúpolia, cukrárstvo a v šachoch. Súťaži sa zúčastnilo viac ako 60 súťažiacich, nezriedka v dvoch a niektorí jedinci dokonca v troch disciplínach. Paralelne popri súťažiach prebehla aj výstavka prinesených prác súťažiacich jednotlivcov, či od neprítomných členov z Klubov SM. Úroveň a krása prinesených prác, ako aj prác zo súťaži, bola veľmi vysoká. Bolo obdivuhodné sledovať ľudí postihnutých ochorením SM s akým elánom, zručnosťou a šikovnosťou súťažili. Z priebehu celej abilympiády bolo nafotených viac ako 180 fotiek a natočených viac ako 270 minút filmového materiálu. Pri detailných záberoch rúk, sústredených a odhodlaných tvári súťažiacich počas natáčania filmového materiálu, som si uvedomoval, akí silní a krásni ľudia sa tu, napriek svojmu ochoreniu, dokázali zísť. V tých dňoch scleróza multiplex prehrávala na celej čiare. A víťazmi nad ňou boli všetci súťažiaci. Odmenou pre všetkých boli nielen pamätné listy, diplomy a balíčky, ktoré dostal každý súťažiaci, ale aj spokojné a šťastné tváre všetkých prítomných – súťažiacich, organizátorov, sponzorov, členov výkonného výboru a predsedníctva SZSM, pozvaných hostí a sprievodcov súťažiacich. A víťazi jednotlivých disciplín postúpili na celoslovenskú abilympiádu konanú v Bratislave. Filmový materiál natočený počas abilympiády bol zostrihaný na celkových 133 minút a následne uložený spolu s časťou fotiek na DVD nosičoch. Všetky Kluby SM na Slovensku, jednotliví sponzori, organizátori, SHR, NROZP, cestní členovia SZSM ako aj súťažiaci, ktorí o to požiadali, obdŕžali po jednom DVD. V kancelárii SZSM a v Klube SM Slnečnica Vranov n/T. sú aj VHS kazety s tým istým materiálom. Myslím si, že veľmi dobrá úroveň organizácie a priebehu abilympiády si zaslúži, aby boli nielen všetky Kluby SM, ale aj adresné organizácie informované o tejto pozoruhodnej akcii.

Zorganizovať Abilympiádu na takej úrovni je náročná a niekoľko mesačná práca. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom, každému, kto prispel svojou troškou, ale najmä predsednícke Klubu SM Slnečnica vo Vranove n/T. a členke výkonného výboru SZSM pani Jarmile Fajnorovej, ktorá je dušou tohto projektu.

Ďakujeme Ti, Jarka, za pekné, príjemné a užitočne strávené chvíle počas Abilympiády.

Ing. Štefan Gálik

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.