Nádej – je to len slovíčko, ale pre nás veľmi dôležité. Spája všetky naše túžby, sny a vieru v zlepšenie nášho zdravotného stavu. Keď spoznáte človeka , ktorý bojuje s rovnakou chorobou ako vy a vidíte, že to nevzdal, bojuje, a žije naplno ďalej prináša to nádej aj Vám. Ja som takého človeka – ženu spoznala. Je ňou klavírna virtuózka Oľga Bobrovniková.

Pri príležitosti medzinárodného dňa sclerosis multiplex firma Richter Gedeon, ktorá je jedným z hlavných sponzorov nášho zväzu a teda nás všetkých smkárov, usporiadala dňa 9.mája o 19.00 hod. v Slovenskej filharmónii koncert tejto úžasnej ženy a umelkyne. Spolu so svojim kolegami huslistkou Domonikou Falger a violončelistom Eugenom Prochácom, nás voviedla do sveta čarovnej hudby autorov P.I.Cajkovského, A.P.Borodina a doposiaľ málo známeho P.Pabsta. Bolo úžasné sledovať, ako taká drobná, subtílna žena s neutíchajúcou energiou čaruje svojimi prstami a neúnavne hrá druhým pre radosť. Trpí rovnakou chorobou ako my všetci, no napriek tomu sa naďalej venuje tomu čo ju napĺňa, svojej hudbe. Hoci je známa v celom svete, nestratila skromnosť a bolo pre mňa veľkou cťou spoznať ju osobne. Koncert uvádzala p. Alena Heribanová, príhovor mal prof. MUDr. Pavol Traubner a predsednícka nášho zväzu. Program bol ukončený malou recepciou, na ktorej všetci prítomní zablahoželali umelkyni k jej úžasnému výkonu a zároveň zablahoželali prof. Traubnerovi k jeho životnému jubileu.

Na záver chcem ešte raz poďakovať firme Richter Gedeon za tento príjemný večer a aj za podporu ostatných aktivít zväzu, ktoré v mesiaci máj podporili.

Iveta Gáliková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.