Vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 2.7. až 4.7.2006 konal II. ročník Abilympiády – súťažnej prehliadky pracovných schopnosti a zručnosti ľudí s diagnózou sclerosis multiplex. Organizoval ju Klub SM Slnečnica v priestoroch Združenej strednej školy drevárskej vo Vranove n/T. SM-kári z celého Slovenska tu súťažili v disciplínach štrikovanie, háčkovanie, vyšívanie, ozdobovanie veľkonočných vajíčok, maľovanie, aranžovanie kytíc, studená kuchyňa, makrame, výrobky zo šúpolia, cukrárstvo a v šachoch. Súťaži sa zúčastnilo viac ako 60 súťažiacich, nezriedka v dvoch a niektorí jedinci dokonca v troch disciplínach. Paralelne popri súťažiach prebehla aj výstavka prinesených prác súťažiacich jednotlivcov, či od neprítomných členov z Klubov SM. Úroveň a krása prinesených prác, ako aj prác zo súťaži, bola veľmi vysoká. Bolo obdivuhodné sledovať ľudí postihnutých ochorením SM s akým elánom, zručnosťou a šikovnosťou súťažili. Z priebehu celej abilympiády bolo nafotených viac ako 180 fotiek a natočených viac ako 270 minút filmového materiálu. Pri detailných záberoch rúk, sústredených a odhodlaných tvári súťažiacich počas natáčania filmového materiálu, som si uvedomoval, akí silní a krásni ľudia sa tu, napriek svojmu ochoreniu, dokázali zísť. V tých dňoch scleróza multiplex prehrávala na celej čiare. A víťazmi nad ňou boli všetci súťažiaci. Odmenou pre všetkých boli nielen pamätné listy, diplomy a balíčky, ktoré dostal každý súťažiaci, ale aj spokojné a šťastné tváre všetkých prítomných – súťažiacich, organizátorov, sponzorov, členov výkonného výboru a predsedníctva SZSM, pozvaných hostí a sprievodcov súťažiacich. A víťazi jednotlivých disciplín postúpili na celoslovenskú abilympiádu konanú v Bratislave. Filmový materiál natočený počas abilympiády bol zostrihaný na celkových 133 minút a následne uložený spolu s časťou fotiek na DVD nosičoch. Všetky Kluby SM na Slovensku, jednotliví sponzori, organizátori, SHR, NROZP, cestní členovia SZSM ako aj súťažiaci, ktorí o to požiadali, obdŕžali po jednom DVD. V kancelárii SZSM a v Klube SM Slnečnica Vranov n/T. sú aj VHS kazety s tým istým materiálom. Myslím si, že veľmi dobrá úroveň organizácie a priebehu abilympiády si zaslúži, aby boli nielen všetky Kluby SM, ale aj adresné organizácie informované o tejto pozoruhodnej akcii.

Zorganizovať Abilympiádu na takej úrovni je náročná a niekoľko mesačná práca. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom, každému, kto prispel svojou troškou, ale najmä predsednícke Klubu SM Slnečnica vo Vranove n/T. a členke výkonného výboru SZSM pani Jarmile Fajnorovej, ktorá je dušou tohto projektu.

Ďakujeme Ti, Jarka, za pekné, príjemné a užitočne strávené chvíle počas Abilympiády.

Ing. Štefan Gálik

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.