Oslave jubilea patrila najdlhšia noc v roku, pretože 27.10. 2007 sa po polnoci čas posunul o hodinu naspäť. Úvodom zaznela pieseň s názvom G 35. Pod touto skratkou poznáme diagnózu - sclerosis multiplex. Hudbu zložil Richard Gužák, text napísal eSMkár Anton Novák, ktorého poznáme ako interpreta tejto krásnej piesne, ktorú počúvajú eSMkári na celom Slovensku, ale jej tóny znejú už aj za hranicami našej vlasti. Slávnostný večer moderoval Ing. Slavomír Kmeť. Privítal hostí, ktorí prišli spolu s členmi nášho klubu osláviť náš významný deň. Pomôcť nám prišli študentky Strednej zdravotnej školy v Trnave pod vedením prof. Janky Štefánikovej PhDr. Do tanca nám prišla zahrať hudobná skupina Macko band - Macková Pavla, Miroslav Macko a René Macko a DJ František Bujna z Trnavy. Zvlášť srdečne privítal členov Klubu sclerosis multiplex Trnava, ktorí prišli v sprievode rodinných príslušníkov.

Po privítaní predniesla pani Anna Pavlovičová slávnostný príhovor. Kultúrny program začal veršami od Moniky Tančákovej, ktoré napísala pre pacientov so sclerosis multiplex. Básne Keď ťa žiť omrzí a Raz v Číži predniesla Natália Deketová, študentka SZŠ Trnava. Moderátor pozval na parket tanečníkov, ktorí nám pod vedením manželov Spišiakových predviedli spoločenské tance. Poďakovali sme tanečným majstrom za príjemné oživenie slávnostného večera a popriali im ďalšie úspešné kroky na tanečnom parkete. Manželom Spišiakovým ďakujeme za to, že od prvého klubového plesu, ktorý bol v roku 1995, vždy prijali naše pozvanie, predviedli nám profesionálne umenie svojich zverencov a tiež za to, že vždy vystúpili bez nároku na honorár. Právom si zaslúžili potlesk. Na jednej z križovatiek života zastavila oslávencov krutá diagnóza sclerosis multiplex, alebo ako bežne medzi sebou hovoríme eSMka. V tej chvíli sme poznali, že naša ďalšia cesta povedie poriadne tmavým tunelom. Preto je pre nás rozhodujúce, či sa máme v ťažkých chvíľach o koho oprieť. Dnes už vieme, že dôležitú úlohu zohráva dobré rodinné zázemie, účinná liečba, dostatok informácií, ale aj spoľahliví priatelia.

Klub SCLEROSIS MULTIPLEX Trnava už 15 rokov pomáha pacientom s diagnózou sclerosis multiplex uberať sa schodnejšou cestou. Keď sa obzrieme späť vidíme dlhý film. Hlavným hrdinom je obetavá práca a sebazaprenie. Ale nájdeme v ňom víťazstvá i prehry, priateľstvá, spomienky, smiech i smútok. Scenár začala písať 14-členná skupina nadšencov na čele s predsedníčkou pani Annou Pavlovičovou. Výsledkom tohto úsilia bol vznik Klubu sclerosis multiplex Trnava. Za všetkých členov klubu predsedníčke za doterajšiu prácu poďakovala Mária a Miroslav Kovačikoví a odovzdali jej dar a kvety. Na pódium moderátor vyzval zakladateľov klubu a odovzdal slovo Monike Hebertovej, ktorá vyjadriť poďakovanie 14-tim nadšencom, ktorí sa pred 15-timi rokmi zišli prvý krát, s cieľom vybudovať oázu pre pacientov s diagnózou sclerosis multiplex. Rozhodli sa pomáhať rovnako chorým, hoci sami prežívali útrapy, ktoré im priniesla do života esemka. Všetci dostali pamätný list a darček. Spomenula aj všetkých, ktorí sa dnešnej oslavy nedožili a odišli od nás navždy. Minútou ticha sme si uctili ich pamiatky a zapálili sme sviečku, ktorej plameň svietil až do skorého rána.

Po slávnostných ceremóniách bol priestor na príhovor hostí a slávnostný prípitok, ktorý predniesol prof. Traubner. Po večeri sme prežívali umelecký zážitok pri sledovaní argentínskeho tanga v podaní zástupcov Granady, ktorých sme už predstavili v úvode. Prišli nám zahrať aj harfista s harmonikárom z Trenčína. Aj ich vystúpenie bolo zaujímavé. Nasledovalo otvorenie plesu, ktorý úvodným tancom zahájila predsedníčka klubu a ostaní prítomní sa pridali. Po tanečnej prestávke sme zablahoželali Ing. Bošnákovi k významnému jubileu a poďakovali za doterajšiu podporu z mesta Trnava. Príjemná atmosféra pokračovala striedavo tancami a spevmi, dokonca aj karaoke a tanečnými súťažami. Organizátori plesu zariadili pripravili tombolu tak, aby všetci zúčastnený vyhrali cenu, čo sa aj podarilo. Posledných päť cien sme licitovali v dražbe, z ktorej zisk podporil klubovú pokladničku. Pri poslednom rozlúčkovom tanečnom kole už pravdepodobne svitalo, bolo pol piatej. Celý ples sa niesol v duch hesla: „Všetko začína rozhodnutím“.

 

Benefičný ples Klubu sclerosis multiplex Trnava sa uskutočnil pri príležitosti 15. výročia založenia klubu
Benefičný ples Klubu sclerosis multiplex Trnava sa uskutočnil pri príležitosti 15. výročia založenia klubu

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.