Milí priatelia esemkári, vážení čitatelia časopisu Nádej.

Nový rok nabral obrátky a je tu marec – mesiac, kedy začína jar. Naše záhrady ožívajú zelenou farbou trávy, slniečko začína ohrievať našu zem a aj mi sa začíname cítiť lepšie, veď slniečko v nás prebúdza silu ísť von, poprechádzať sa, aspoň na chvíľku zameniť štyri steny bytu za krásy práve prebúdzajúcej sa prírody.

Pani zima, dúfam, že odchádza a nás čakajú krásne slnečné dni, isto budú aj dni, kedy bude pršať. A tak je to často aj v našom živote, raz je pekne inokedy zlý čas.

V našom časopise Nádej, ktorý je časopisom Slovenského zväzu sclerosis multiplex to v posledných číslach už nevyzeralo, že je časopisom SZSM.

Svedčia o tom aj Vaše telefonáty, čísla telefónov ste si museli zháňať po známych, nakoľko v časopise Nádej neboli tak dôležité informácie práve v čase, kedy sa platia členské poplatky do SZSM a predplácajú časopisy Nádej a Roska.

Nevyšli Vaše články a na otázky „prečo?“ som nemohla odpovedať, nakoľko mi nebolo umožnené vidieť záverečnú korektúru časopisu Nádej 4/2007.

Členské - doterajší členovia platia do 1. marca, noví členovia po prvý raz v priebehu celého roka. Jednou prílohou tohto časopisu je aj NOVÁ PRIHLÁŠKA DO SZSM . Robíme novú registráciu členskej základne, nakoľko po 17 rokoch trvania SZSM, je to nutné, preto Vás prosím, vypíšte ju a zašlite na adresu SZSM, obratom Vám bude zaslaný preukaz člena SZSM.

Určite ste mnohí obdržali list od MUDr. Procházkovej. Je to vyjadrenie na zmenu šéfredaktora časopisu Nádej. Je mi ľúto , že pani doktorka to zobrala takto, nakoľko VV SZSM ju odvolal z funkcie šéfredaktorky, ale nie aby pre Vás nedodávala odborné články, na ktoré ste už boli zvyknutí, dokonca niektorí si po prvom prečítaní mysleli, že časopis Nádej zanikol. Dopomohla aj dezinformácia, že VV SZSM rozpustil redakčnú radu. VV SZSM na svojom zasadnutí 14. až 16. 2. 2008 navrhol a schválil za šéfredaktora časopisu Nádej štatutárneho zástupcu SZSM, ktorý je zároveň aj predsedom SZSM. Do redakčnej rady SZSM členov, ktorí budú pracovať na časopise. Do odbornej rady nie sú stáli odborní garanti, nakoľko bolo málo času osloviť lekárov. Po VZ SZSM určite bude stála odborná lekárska rada. VV SZSM, mal vážne dôvody, niektoré som už spomínala. Pani doktorka bola oboznámená novým vedením, že odborné články bude mať na starosti ona a laické články, ako aj ostatné dôležité informácie pre členov SZSM a čitateľov časopisu, budú mať členovia redakčnej rady SZSM. Nestalo sa tak a po vydaní decembrového čísla časopisu Nádej to už ďalej nebolo možné nechať(?), a aj preto nastali zmeny v redakčnej rade. Či budú pozitívne alebo negatívne, budete mať čas posúdiť vy sami. Na toto prvé číslo nová redakčná rada mala veľmi málo času. Nakoľko sme od pani doktorky nedostali žiadne odborné články, prosím Vás , aby ste boli tolerantní a dali aj nám šancu, aby sme Vám v ďalšom časopise Nádej uverejnili viac odborných článkov. Naša nová štruktúra je pripravená a Vaša spolupráca je vítaná. Svoju vlastnú tvorbu, či už prózu, poéziu, fotografie, pesničky, do zábavného okienka - inzerciu, vtipy, sudoku, krížovky, taktiež vlastné súťaže svoje poznatky o zdravej výžive recepty, budete mať možnosť prezentovať v časopise Nádej.

Nová redakčná rada sa teší na vaše príspevky.

Ďakujem.

Jarmila Fajnorová

„Na svete nám nič nepatrí, len čas.“ SENEKA

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.