V priestoroch Matice slovenskej v Bratislave sa 6.februára 2008 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien predsedu Matice slovenskej určených pre zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na 7.abilympiáde v Japonsku. Ide o súťaž pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí v mnohých súťažných kategóriách.

V prítomnosti pozvaných hostí a mladých ľudí z občianskych združení si ceny z rúk predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša prevzal, Martin Buzna z Trstenej na Orave v kategórii mládež a Helena Bottkova z Považskej Bystrice v kategórii dospelí. Martin Buzna sa na svetovom finále abilympiády v Japonsku umiestnil na štvrtom mieste v súťažnej kategórii fotografia a stal sa najúspešnejším stredoškolákom zo Slovenska. Fotografovanie je jeho budúcou profesiou a aktívne sa mu venuje už od detstva napriek zdravotnému postihnutiu spôsobeného detskou mozgovou obrnou. Helena Bottková získala bronzovú medailu v kategórii vyšívanie a stala sa najúspešnejšou účastníčkou slovenskej reprezentácie na svetovom finále Abilympiády v Japonsku. Bola zároveň jedinou Európankou, ktorá získala medailovú pozíciu. Ani sclerosis multiplex neprekazila jej dlhoročnú záľubu, ktorá prerástla v schopnosť konkurovať v tvorivosti a kreativite na medzinárodnom súťažnom fóre.

Slávnostné odovzdávanie cien sprevádzalo premietanie krátkeho filmu o abilympiáde, hudobný doprovod matičného spevokolu Bystričan a minikoncert finalistu Petra Bažíka z Oravy. Ku gratulácii oceneným sa pripojil poslanec NR SR Rafael Rataj, tajomník Zväzu telesne postihnutej mládeže Aurel Bitter a koordinátorka abilympiády pre Slovensko Zuzana Recsková.

Odovzdávaním ocenení vyjadruje Matica slovenská úctu a obdiv občanov, ktorí napriek zdravotným postihom dosahujú úspechy medzinárodných rozmerov a sú príkladom pracovitosti, vytrvalosti a vzťahu k svojej vlasti.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.