Slovenský zväz sclerosis multiplex 17. mája 2008 zorganizoval CELOSLOVENSKÝ KROK S SM v spolupráci s členmi klubu SM vo Zvolene pod vedením ich predsedníčky pani Anky Raniakovej, členky Výkonného výboru SZSM v spolupráci s mestom Zvolen a Združenou strednou školou služieb vo Zvolene. Vedenie SZSM im aj touto cestou ďakuje za srdečne privítanie príjemnú atmosféru počas trvania celej akcie ,program a na spríjemnenie dňa aj tombola , ktorá mnohých výhercov potešila a bola spestrením posedenia pri chutnom obede.

Vedenie SZSM

Celoslovenský krok s SM Celoslovenský krok s SM

KROK S SM

Tak sa niesol názov včerajšieho celoslovenského stretnutia klubov a združení členov i nečlenov sclerosis multiplex na námestí SNP vo Zvolene. Choroby, ktorá je dodnes veľkou neznámou medzi verejnosťou v poznaní nielen ťažkého priebehu liečby, jej špecifikácie a individuálnosti, ale aj finančnej náročnosti poskytovanej starostlivosti. Je nutné však oddeliť tieto skutočnosti od prehnanej medializácie, ktorá dokáže zneužiť city ľudí pre svoje záujmy často len povrchnou a nedostatočnou informovanosťou o podstate veci, v dôsledku čoho sa potom verejnosti predostierajú zmätočné a nejasné informácie, ako sa to udialo pri kontroverzných aktivitách, ohľadne vekového 45 ročného limitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, chorých SM. Celé stretnutia sa však týmito rozpormi nezaoberalo, nieslo sa v priateľskej a dobrosrdečnej atmosfére, ktorú zvýraznili i samotní občania mesta Zvolena s pripnutými slnečnicami, ako symbolmi spoluúčasti k obyčajnej ľudskej túžbe pomáhať, za prítomnosti sympatickej viceprimátorky mesta a primátora, ktorý sa všetkým z pódia tiež prihovoril. Krátky prejav predniesla i usmievavá prezidentka celoslovenského zväzu SM p. Jarmila Fajnorová s predsedníčkou klubu vo Zvolene.

Celoslovenský krok s SMPripojila sa aj predsedníčka klubu "Ilavský lúč - KLUB Sclerosis Multiplex ILAVA" p. Anna Pappová, aby v krátkosti predstavila svoj klub v Ilave a odovzdala predstaviteľom mesta symbolicky chlieb s umeleckými predmetmi členov klubu i prezentačné materiály mesta Ilava, z našej kultúry tiež úspešnú divadelnú hru "Soľ nad zlato", v súvislosti s budúcim stretnutím podujatia na pôde nášho mesta.

Hosťom na Slovensku bola zástupkyňa maďarského zväzu SM, ktorá predniesla svoj príhovor za pomoci tlmočníčky.  Veľmi dobrej moderácii a vôbec celému usporiadateľskému tímu sa podarilo vytvoriť na námestí SNP svojimi vystúpeniami i umeleckými programami detí a mládeže, príhovorov zástupcov miest i zaznenia poézie z pódia, otvorené priateľské predstavenie, ktoré napomohlo priblížiť všetkých zúčastnených k podstate toho najjednoduchšieho a najprirodzenejšieho vyjadrenia človeka - ľudskosti. Pretože problematika chorobnosti sa nikdy netýka len momentálne postihnutých jednotlivcov, ale týka sa celého ľudstva, a čím skôr si túto skutočnosť každý uvedomí, tým skôr sa hranice strachu z neznámeho prelomia, aby sa i v chorobe našiel zmysel, ktorý nesie svojim posolstvom. Len tak sa totiž môžu ruky ľudí spojiť k úprimnej vzájomnej podpore a napokon k spoločnej a radostnej činnosti ľudstva, ako nám to účastníci za rytmu hudby a tanca sami predviedli bez choreografie. Lebo nebolo vidieť životom utrápených ani zničených ľudí ako by možno niekto očakával, všade bolo vidieť dobrú vôľu, nádej a pridávam - úsmev. Je potešiteľné, že primátor mesta Ilavy prijal myšlienku, aby sa uskutočnilo na budúci rok 2009 celoslovenské stretnutie "KROK S SM" v Ilave, čo bolo všetkým zúčastneným zároveň oznámené - mp -

Celoslovenský krok s SM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.