Deň slnečníc v Trnave

Motto: Spolu ľahšie zvládneme každý krok.

Každý rok v máji si pripomíname DEŇ SCLEROSIS MULTIPLEX, ktorý je v Trnavskom regióne známy aj ako Deň slnečníc. Cieľom stretnutia je zviditeľnenie problémov občanov trpiacich týmto nevyliečiteľným ochorením . V utorok, 16-ho mája 2008, sme znova usporiadali podujatie pod názvom „KROK so SCLEROSIS MULTIPLEX. Stretnutie chorých „esemkárov“ so zdravými občanmi mesta Trnava bolo nabité pozitívnou energiou a krásnym počasím. Program, ktorý pripravila predsedníčka trnavského klubu SCLEROSIS MULTIPLEX Anna Pavlovičová a pracovníčka MsÚ v Trnave Mária Peciarová, bol opäť bohatý. Začal piesňou esemkára Tóna Nováka z Levoče /CD/, vystúpili tanečnice manželov Spišiakových, príjemným spevom prítomných potešil Marián Mrva s kapelou, ale sólo mal aj člen trnavského klubu SM Ivan Sersen. Deň slnečníc v TrnavePrítomných i náhodne okoloidúcich udivovali tance a spev žiakov zo ZŠ Limbová. Členovia Granady predviedli jedinečné argentínské tango v podaní Jozefa Granca, Terézie Schwartzovej a vozíčkárky Gabiky Hrašnovej. Moderátorom tohto zaujímavého podujatia bol Ing. Slavomír Kmeť, mimochodom tiež skvelý spevák. Predsedníčka trnavského klubu SM privítala všetkých zúčastnených a oboznámila ich s celoročnými aktivitami klubu. Z regiónu Břeclav, z družobného klubu z Českej republiky, sa Trnavčanom prihovoril dlhoročný priateľ Slavomír Pavlásek, už tradične prišiel Deň slnečníc pozdraviť aj primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák, pár sviatočných slov predniesla aj prezidentka Slovenského zväzu SM Jarmila Fajnorová. Každoročne prijme pozvanie aj známy slovenský neurológ prof. MUDr. Pavel Traubner s manželkou a trnavskí esemkári sú na to patrične hrdí. Nebolo tomu inak ani teraz. Prišli medzi nás aj z nemocnice. Z neurológie, bola MUDr. Katarína Sabolová, staničná sestra Emília Kunovská a z rehabilitácii Mgr. Janka Jurgová. Študenti SZŠ rozdávali propagačné materiály, letáky a malé slnečnice za symbolickú cenu, ktorá môže aspoň trochu pomôcť. Slnečnice ako najkrajší symbol slnka svietili pred radnicou a v žltých tričkách oblečení študenti sa tiež nedali prehliadnuť. Pozvaní a len tak okoloidúci ľudia neváhali otvoriť svoje srdcia a peňaženky a podporiť slnečnicovú akciu. Väčšina z nich si malú slnečnicu nechala pripnúť na svoj odev, a tak na náš účet pribudli „korunky“.

Deň slnečníc v TrnaveZa pomoc ďakujeme z celého srdca profesorke PhDr. Janke Štefánikovej a študentom SZŠ v Trnave. Peniaze, ktoré sa vyzbierali, použijeme na klubový rekondičný pobyt a zas bude niekomu z chorých aspoň na chvíľu trochu lepšie... Po bohatom kultúrnom programe v meste pred radnicou sa „slnečnicové pole“ premiestnilo do „Ružového parku“ (Plzenského Dvora), kde čakali slnečnicami a slnečnicovými obrúskami ozdobené plné stoly jedla, malinoviek, kávičky a slaných pagáčov, výborného guľášu od podnikateľa Ľuboša Kabáta, zákusky tradične zasponzorovala cukrárenská výrobňa AGA a okolo tohto všetkého sa zvŕtali boľavé nohy, ale šikovné ruky esemkárok, ktoré dávali pozor, aby nikomu nič v ten slávnostný deň nechýbalo...

Ďakujeme všetkým! A nielen sponzorom, účinkujúcim, pozvaným, ale i nepozvaným, ktorí v ten slnečný deň prechádzali len tak okolo, a zaregistrovali, že sme tu, že žijeme medzi nimi... Vďaka za šľachetnosť a pomoc !

členovia KLUBU SM Trnava

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.