Blížil sa 30-ty jún – deň nástupu členov klubu Považskej Bystrice na týždenný rekondičný pobyt v liečebných kúpeľoch v Nimnici.Bol to deň plný očakávania i starostí, o to či budú moji priatelia spokojní. Prvý deň pobytu bol dosť únavný, nakoľko bolo treba absolvovať viacero činností od ubytovania cez lekársku prehliadku až po konkrétne načasovanie procedúr. Hneď na druhý deň sa moje obavy stali minulosťou z 15-tich zúčastnených členov sa vytvorila naozaj výborná partia.

Rekondičný pobyt členov klubu SM Považská Bystrica

Okrem absolvovania procedúr ako plávanie, cvičenie v bazéne, masáže, pobytu v soľnej jaskyni, sme si našli čas aj na spoločné prechádzky, pospevovanie, posedenie v cukrárni pri kávičke a zákusku. Akoby nestačilo náš Daniel pridal každému osviežujúce „cornetto“, skrátka kalorická bomba, ale chutilo nám. Danielovi ďakujeme.

Časť súkromia obetovali Majka Chudá a Helenka Bottková. Keďže mali najväčšiu izbu, využívali sme ju na spoločné stretnutia. Ku koncu pobytu nás svojou návštevou príjemne prekvapili čestný predseda klubu MUDr. Branislav Brežný spoločne s Milkou Vašútovou, Majou Galánkovou a Božkou Fábovou. Stretnutie s nimi bolo veľmi príjemné, radi sme sa s nimi podelili o zážitky z priebehu nášho pobytu. Ani sme sa nenazdali a blížil sa koniec, čas balenia, rozlúčky a milého objatia s prianím si podobný pobyt ešte raz zopakovať.

Na záver veľké poďakovanie patrí vrchnej sestre v kúpeľoch v Nimnici pani Ľudmile Liptákovej, ktorá nám maximálne vychádzala v ústrety a samozrejme aj všetkým zúčastneným členom, ktorí sa všetci spoločne podieľali na vytvorení dobrej atmosféry počas celého pobytu.

Anna Remencová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.