DŇA 10.7.2008 sa osem členov nášho klubu ráno o 7 hodine vybralo autom na púť na MARIANSKU HORU do LEVOČE.ZA necelé dve hodiny sme boli v LEVOČI až na Hore.

S parkoviska ku kostolu sme 200m išli peši. Keďže v ten deň bola púť pre zdravotne postihnutých, cestou ku kostolu sme stretávali ľudí o barlách ale aj na vozíčkoch. Hoci bol štvrtok a bol pracovný deň, zišlo sa tam nesmierne veľa ľudí, nielen zdravotne postihnutých ale aj zdravých, ktorý chceli vzdať úctu PANNE MÁRIÍ. Hlavná sv. omša, ktorú celebroval MONSIŇOR ARCIBYSKUP ALOJZ TKÁČ, sa začala o pol desiatej. Bola to veľmi pekná sv. omša a kázeň veľmi poučná a dojímavá. Počas omše, pred ňou ale aj po omši sa mohol vyspovedať, každý kto chcel a hneď dostal aj prijímanie. Po omši nasledovala hodinová beseda s Monsiňorom ALOIZOM TKÁČOM, veriaci mohli klásť otázky a hneď na nich dostali aj odpoveď. Bola to veľmi zaujímavá a družná beseda. Po besede nasledovala o dvanástej Grécko- katolícka sv. omša a po nej o druhej krížová cesta. Každý sa tam mohol pokloniť, poďakovať, predniesť svoje prosby a vzdať? úctu PANNE MÁRIÍ po svojom a koľko potreboval. Aj mi účastníci s nášho klubu sme to urobili tiež každý po svojom. A keďže na druhý deň sa začala Abylimpiáda poprosili sme PANNU MÁRIU aby dohliadla na nás nech nám dopadne čo najlepšie a hneď sme jej za to aj poďakovali. Po skončení sme si cestou zajedli čo sme mali z domu a zašli ešte na kávu. Všetci sme boli nesmierne radi že sa nám podarilo púť absolvovať, nakoľko niektorí v LEVOČI ešte na púti neboli ani ráz a niektorí prišli na púť po mnohých rokoch. Nabrali sme tam mnoho síl, požehnaní a elánu do života aj práce v klube.

VALÉRIA SIVULIČOVÁ

PREDSEDNIČKA KLUBU SM SLNEČNICA VRANOV n.Topľou

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.