Co přesně se za tímto názvem skrýva, jsme jeli „omrknout“ 11. – 14. 7. 2008 do téměř 500 km vzdáleného Vranova nad Topľou. Nesměle jsme sa přihlásili do čtyř individuálních disciplín:

  • Cukrářství: zdobení dortů (Jana Hrubá)
  • Studená kuchyň: obložené mísy (Majka Janoušková)
  • Počítačová editace anglického textu (David Kosek)
  • Sudoku (Fany Kosková)

a přivezli si dvě 1. místa a jedno 3. místo!!!

Ale po pořádku …

Na podzimní celosvětové konferenci ke Dni RS, konané v Kongresovém centru Praha, jsem se blíže seznámila s prezidentkou SZSM Jarmilou Fajnorovou a při nezávazné konverzaci u kávy mě osobně pozvala na 4. ročník Abilympiády do Vranova nad Topľou. S díky jsem přijala s tím, že se pokusím přijet.

Abilympiády do Vranova nad Topľou. S díky jsem přijala s tím, že se pokusím přijet.

Všeobecný pojem o tom, co slovo abilympiáda znamená jsem měla, ale přesto jsem se o té „ereskářské“ chtěla dozvědět víc a tak mě Jarka se zapálením pro věc (aby taky ne, když je to její myšlenka i dílo!) začala slovně zasvěcovat. S každým její slovem ve mně rostla větší a větší zvědavost, nadšení a hlavně přesvědčení, že pokud to zdraví jenom trošku dovolí, určitě do Vranova nad Topľou pojedu! Od rozhodnutí zúčastnit se už byl jen malý krůček ke společné myšlence zúčastnit se aktivně, tzn. přihlásit se do některé disciplíny. Po návratu z konference jsem o Abilympiádě i podmínkách účasti řekla členům naší Rosky a jak ubíhal čas, vykrystalizoval se čtyřčlenný tým, který o různých abilympiádách pouze slyšel, ale praktické zkušenosti s ničím podobným ještě nikdy neměl. Jeli jsme vlastně jako „Hloupý Honza na zkušenou“ :-)) .

I proto jsme neměli na soutěžním poli téměř žádné ambice. Dali jsem si za cíl zúčastnit se, reprezentovat a zviditelnit Rosku Kyjov i město Kyjov samotné, navázat nové kontakty, vyměnit si zkušenosti s vedením a organizováním lidí s RS a seznámit se se vším, co samotná akce obnáší.

V pátek, po odpoledním příjezdu a vřelém přivítání, jsme se ubytovali v prostorách ZSŠ Drevárenské, na jejíž půdě se Abilympiáda konala. Poté jsme se seznámili s programem a časovým harmonogramem akce a předali jsme Jarce Fajnorové a zástupcům klubů různých slovenských měst informační a propagační materiály spolu s CD a DVD města Kyjova a pro SZSM navíc i dárky Rosky Kyjov. Tím nejhlavnějším dárkem byla keramická plastika slunečnic, protože tyto má SZSM ve svém znaku. Krásná plastika vzešla z dílny Domova Horizont v Kyjově. Obyvateli Horizontu jsou chlapci a muži ve věku od 6 let do 35 let s lehkým, středním a těžkým stupněm mentálního postižení a postižením mentálním v kombinaci s postižením tělesným.

I na Abilympiádě se svými výrobky byli prezentovat mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením z podobného domova – Dom Svitania v Jakubove, s kterými jsme navázali kontakt a přijali pozvání na jejich Den otevřených dveří.

Sobota začala slavnostním představením všech zúčastněných (my z Rosky Kyjov jsme byli jediní zahraniční soutěžící) a hurá do prvních klání!

Mezi nimi bylo i SUDOKU a POČ. EDITACE ANG. TEXTU …

O protažení mozkových závitů nad číselnými kombinacemi Sudoku jsem se ve třech vyřazovacích kolech pokusila já. Nejprve jsem zažila pocit příjemné euforie z nečekaného postupu do 2. kola mezi šestici nejlepších a pak, i když se mě z hlavy i tužky pořádně kouřilo, jsem se do závěrečného kola mezi nejrychlejší čtveřici nedostala. Nevadí, ostudu jsem sobě, Kyjovu ani roskařům z ČR neudělala. Rozhodla jsem se o to víc držet pěsti zbývajícím členům družstva a to se vyplatilo už za chvíli v Počítačové editaci ang. textu, kde jsme získali 1. místo! Před dalším soutěžním dnem jsme při večerním kulturním programu a následném tanečním večeru měli o to lepší náladu.

Během neděle jsme měli dopoledne zastoupení v disciplíně CUKRÁŘSTVÍ – zdobení narozeninových dortů a odpoledne ve STUDENÉ KUCHYNI – výroba studených mís.

Protože u obou disciplín, stejně jako např. u Aranžování květin, se o pořadí soutěžících rozhodovalo mimo jiné až po zhodnocení estetické stránky, do večerního slavnostního zakončení s oficiálním vyhlášením výsledků všichni soutěžící napětím téměř nedýchali.

Čas do vyhlášení, stejně jako volné chvíle mezi soutěžením po oba dva dny, jsme si krátili hrou BINGO, naučili jsme se hrát neznámou BOCCIU (řekla bych, že je to něco jako halový PETANGUE), navazovali jsme nová přátelství, ...

Slavnostní nedělní večer zahájila příjemně uvolněným live vystoupením s kytarovým doprovodem slovenská Superstar Katka Koščová, která ocenila snažení všech soutěžících a pochválila jejich vystavené výsledky. Pak následovalo oficiální vyhlášení výsledků a předání krásných cen a diplomů. I když jsem svému týmu věřila, i když oni sami měli dobrý pocit z klání ve svých disciplínách a i když jsme tajně doufali, že bychom kromě úspěchu v editaci mohli ještě trošku zabodovat, upřímně nás potěšil úspěch rovnou dvojitý – 3. místo v CUKRÁŘSTVÍ a 1. místo ve STUDENÉ KUCHYNI!

Vítězství a ocenění jsou určitě příjemná, ale největším oceněním a vyznamenáním pro nás všechny bylo, že nás ve Vranově nad Topľou mezi sebe srdečně přijali úplně všichni – organizátoři, soutěžící, soupeři, dobrovolníci, ¬…, za což jim moc děkujeme a velmi si toho vážíme. Prohloubilo to stávající přátelství a přineslo i spoustu nových kamarádů a zážitků.

Ještě bych se ráda vrátila k dobrovolníkům – byli to vesměs mladí lidé, tzv. teenageři, přesto jejich ochota, vstřícnost, obětavost a k tomu všemu neustálý úsměv, pohoda a dobrá nálada byly spontání a obdivuhodné. Žádná prosba či žádost pro ně nebyla problém. Za celý tým Rosky Kyjov jim patří upřímný dík. Rádi se s nimi a všemi ostatními sejdeme při 5. ročníku Abilympiády, kam jsme byli znovu pozváni. Už teď se moc těšíme!

Fany Kosková

předsedkyně Rosky Kyjov

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.