Som esemkársky nováčik. SM mi zistili v januári 2008. Zoznamujem sa s chorobou, ale aj s ľuďmi, čo ňou trpia. Stal som sa členom Klubu SM Trnava. Sú tam skvelí ľudia, medzi ktorými sa cítim veľmi dobre. A preto som sa aj hneď prihlásil na klubový rekondičný pobyt do Nimnice, na ktorom som bol aj s manželkou Zuzanou. Bol som veľmi prekvapený aká tam bola super partia a dobrá nálada. Mali sme tam rôzne aktivity. Vždy sa na klubové stretnutia teším.

Tento rok som absolvoval prvýkrát kúpeľnú liečbu v Piešťanoch. Sprvoti som mal trochu obavy. V klube mi povedali, čo ma tam ča-ká. Monika H. mi dala fotografiu Laciho, esemkára zo Zvolena, ktorý mal v tom čase byť tiež na liečení. Podľa fotky som ho na-šiel a oslovil ho. Na liečení bola aj Zuzka, ktorú som poznal len z odkazovača našej zväzovej webovej stránky a jej kolegyňka Ivka z Klubu SM Liptovský Mikuláš. Hneď sme našli spoločnú reč, akoby sme sa po-znali už veľmi dávno. Sú to super ľudia. Veselí aj vážni, s obrovskými mnohoroč-nými esemkárskymi skúsenosťami. A kto by mi poradil lepšie ako oni? Predebatovali sme aj interferónovú liečbu, ktorá ma čaká, atď. Hlavne mi ukázali, že aj s esemkou sa dá veselo žiť. Škoda, že liečenie končili skôr ako ja. Ale mal som šťastie, keď Zuzka a Laci odišli tak som sa zoznámil s ďalšou esemkárkou Erikou z Levíc, ktorá mi tiež dodala veľmi veľa pozitívnej energie a po-mohla mi svojimi dobrými radami čo sa týka SM.

Tak, takto dopadol môj prvý pobyt v kúpeľoch, na ktorý budem mať len pekné spomienky. Vlastne mám ešte viac ako týž-deň kúpeľov pred sebou a už teraz som ove-ľa bohatší ako som sem prišiel. Nenahradi-teľným bohatstvom ma obdarovali moji noví kamaráti. Tento rok je pre mňa a moju rodinu veľmi ťažký, podobne ako pre všet-kých, ktorým vstúpila do života esemka. Ani si nechcem predstaviť ako by som to prekonával bez esemkárov, ktorých som stretol. Dozaista by to bolo oveľa ťažšie. Z vlastnej skúsenosti odporúčam esemkár-skym nováčikom neváhajte a vyhľadajte esemkárov čím skôr.

Rastislav Opálek, Trnava

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.