Vážené dámy a páni, milí moji esemkári,

Vstúpili sme opäť do Nového roku, roku 2009, ktorý bude významným z niekoľkých dôvodov.

Po predchádzajúcom vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a NATO tohto roku sa 1.januárom udiala najväčšia zmena pretože sme vstúpili do ekonomickej eurozóny teda zaviedli sme nové platidlo euro.

Ja sám osobne vítam napriek početným diskusiám vstup do eurozóny ako krok vysoko pozitívny. Stávame sa z hľadiska platidla rovnocennými partnermi ďalším významným 15 európskym krajinám. Vstupujeme ako prvý z Višegrádskej štvorky a ja to vidím ako krok pozitívny. Uvedomujeme si, že stávame sa z hľadiska platobných schopností rovnocennými partnermi, kde síce je nám nesmierne ľúto za našou pomaly storočnou korunou, ale na druhej strane to dokumentuje určitú akceptáciu Slovenskej republiky v Európe. Je veľmi dôležité, že vstupujeme do eurozóny v období, keď prichádzajú ako riziká mnohé krízy najmä finančná kríza, ktorá práve vďaka tomu, že naša mena sa stáva rovnocennou menou všetkých silných európskych krajín je pravdepodobne menším nebezpečím, ako keby sme zostali pri našej pôvodnej mene, rovnako ako i samotná plynová kríza a ktorá hrozila významným postihom z hľadiska zabezpečenia energetických zdrojov, ukazuje sa pri našom vstupe do eurozóny menším rizikom ako v minulosti.

Tak toto je niekoľko mojich slov na úvod, ktoré nám majú osvetliť našu súčastnú situáciu, ale i naše možnosti z hľadiska perspektívy.

Považujem za dobré, že za týchto okolností je šanca napriek všetkému vyššie uvedenému, aby sme i v oblasti sociálnej starostlivosti ďalej pokročili, aby sme zabezpečili ľuďom handicapovaným z nie vlastnej viny ich chorobou ?sklerózou multiplex šance na získanie určitých sociálnych výhod, na získanie kreditu rovnocenného občana s občanmi zdravými. Verím tiež, že i svetová medicína naďalej pokročí míľovými krokmi vpred a prinesie nám tak vytúžené liečebné procesy, ktoré dokážu odstrániť prejavy SM.

Na základe čoho predpokladám, že i život pacientov s touto nepríjemnou, ale pomaly liečiteľnou chorobou sa stane kvalitnejším a mojim prianím do roku 2009 je, aby sme využili všetky možnosti, ktoré nám dávajú zákony, eventuálne iniciovali nové. Je potrebné, aby sme využili všetky možnosti, ktoré nám dá práca charitatívnych organizácii, aby sme využili všetky možnosti najnovších výdobytkov vedeckých informácií k tomu, aby kvalita života ľudí trpiacich na sklerózu multiplex, ale súčasne aj ich príbuzných a blízkych viedli k výraznému zlepšeniu životných podmienok.

Prajem Vám všetkým pri vstupe do Nového roku aj napriek vyššie uvedeným problémom, aby Vaše zdravie sa stabilizovalo, zlepšovalo a aby činnosť jednotlivých klubov bola stále kvalitnejšia, aby sme nachádzali v sebe vzájomnú úctu, toleranciu, lásku a pochopenie, aby sme sa stretali v podmienkach, ktoré nám budú prinášať nielen starosti ,ale i veľa radostných chvíľ.

Toto všetko Vám prajem ako Váš čestný predseda

Pavel Traubner

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.