18.12. 2008 V Klube SM Slnečnica vo Vranove nad Topľou Bolo slávnostné ukončenie roka 2008. Účasť na našom stretnutí prisľúbili: prezidentka zväzu Jarmila Fajnorová, primátor mesta pán PhDr. Tomáš Leško, primárka neurologického oddelenia a čestná predsedníčka klubu SM pani Anna Kravecová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice pani Emília Antolíková a náš sponzor viacerých akcii pán Ján Kočiš. Pani prezidentka zväzu poslala všetkým pozdrav a popriala všetko dobre, nech sa posedenie vydarí, no pre nemoc sa ospravedlnila. Pán primátor PhDr. Tomáš Leško a pani riaditeľka Hornozemplínskej knižnice sa ospravedlnili pre zaneprázdnenosť, nakoľko zasadalo zastupiteľstvo mesta na rok 2009. Svojou účasťou nás poctila pani primárka a čestná predsedníčka klubu SM Slnečnica MuDr. Anna Kravecová. Po úvodnom privítaní všetkých prítomných a po príhovore pani primárky nasledoval kultúrny program. V programe vystúpili žiaci zo základnej školy v Merníka pod vedením pani Holpovej, zatancovali nám kankán a country tanec. Ďalej v kultúrnom programe vystúpili mažoretky. Medzi tancami odzneli vianočné vinšovačky, tak ako sa niekedy vinšovalo na dedine. Keď skončili žiaci ,po nich nám prišli zaspievať seniori z Vranova pod vedením pani Lukičovej, ktorí majú svoj klub v tej istej budove ako my.

Spievali najprv ľudová piesne a potom aj Vianočné a to sme už spievali všetci spolu. Za krásne vystúpenie žiakom z Merníka, ako aj seniorom z Vranova poďakoval predsedníčka SM Slnečnica a čestná predsedníčka pani primárka Kravecová. Po vystúpení nasledoval slávnostný obed. Po chutnom obede sme si dali kávu a k nej na stoloch už boli koláče od nášho sponzora – Bagety-Fornetti. Pani Petrová upiekla zákusok a pani Oľhová kysnutá koláče s tvarohom, orechmi a makom. Svojou návštevou nás potešil aj majiteľ reštaurácie Junior, sponzor našich viacerých akcií pán Kočiš. V družnej debate sme si takto posedeli až do večera.

Pani podpredsedníčka klubu SM Slnečnica Eva Hruščová rozdala darčeky, ktoré sme dostali od našich stálych sponzorov ktorým aj touto cestou patrí úprimná vďaka, veď „Vďačnosť je pamäť srdca“. Nakoniec sme si popriali veselé prežitie Vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a veľa zdravia a šťastia, Božieho požehnania, rodinnej pohody a porozumenia, ktoré, prajem aj vám všetkým v mene členov klubu SM Slnečnica vo Vranove nad Topľou.

 

Valéria Sivuličová

Predsedníčka klubu SM Slnečnica, Vranov n. T.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.