Slovenský zväz sclerosis multiplex 22.mája 2009 zorganizoval CELOSLOVENSKÝ KROK S SM v spolupráci s členmi klubu SM Ilava pod vedením Anky Pappovej, mestom Ilava a Domom kultúry v Ilave. Vedenie SZSM im aj touto cestou ďakuje za srdečné privítanie, krásny program a príjemnú atmosféru počas celej akcie. Za všetkých účastníkov tejto akcie ďakujeme aj za darčeky, ktoré nám rozdali členovia klubu SM v Ilave. Pani predsedníčke Anke Pappovej osobne ďakujem, za jej snahu pri organizovaní tejto akcie a za putovný pohár Krok S SM, ktorý verejne odovzdala do rúk prezidentke SZSM na tejto akcie.

Vedenie SZSM

Celoslovenský KROK S SM – ILAVA 2009 - POĎAKOVANIE

Dňa 22. mája 2009 sa konal už 7. ročník celoslovenskej akcie KROK S SM. V tento deň prišli do mesta Ilava pacienti s ochorením Sclerosis Multiplex od Michaloviec, Vranova n/T, Košíc, Zvolena až po Bratislavu , Trnavu, z Nových Zámkov, Liptovského Mikuláša, Považskej Bystrice a z ostatných zúčastnených klubov. Cieľom tejto akcie bolo, aby sa stretli pacienti ochorenia SM so širokou verejnosťou nášho mesta, ale prostredníctvom médií aj s ostatnými občanmi. Týmto verejným stretnutím a aj prostredníctvom informačných letákov, ponúkaných slnečníc – symbolom SM-károv chceli ostatných občanov oboznámiť s problémami, ktoré toto ochorenie so sebou prináša, ale aj s nádejou na ich zmiernenie.

Klub SM Ilava zároveň v tomto roku oslávil aj 15. výročie od svojho založenia. V roku 1994 sa časť členov oddelila z klubu SM Považská Bystrica a za veľmi výdatnej podpory p. prim. MUDr. Šebíka Mariána a novozaložený klub SM začal svoju aktívnu činnosť. Počas tých 15. rokov sa stretli 183krát. Za podporu svojej činnosti všetci členovia klubu SM ILAVA úprimne ďakujú predchádzajúcemu a aj súčasnému zastupiteľstvu, poslancom a zamestnancom MsÚ ILAVA, vedeniu a zamestnancom Domu kultúry ILAVA.

Usporiadaním celej akcie sme chceli zviditeľniť aj spropagovať pomoc i ochotu MsÚ a DK Ilava, činnosť SZSM a ostatných klubov v SR. Chceli sme, aby občania vedeli, že aj napriek ochoreniu, ktorým pacienti SM trpia – dokážu sa tešiť, cestovať za účelom vzájomneho stretnutia sa hoci aj viac ako stovku kilometrov a vzájomne sa podporiť pri usporiadavaní takýchto akcií po celom Slovensku. Najviac obdivujem vozíčkárov a vzdávam im VĎAKU a uznanie, že chceli a prišli na inv. vozíčkoch.

Toto bol aj môj úmysel pri návrhu zorganizovania akcie KROK S SM v ILAVE, ukázať a dokázať verejnosti, že debarierizácia okresného mesta ILAVA s počtom obyvaleľov cca 5.500 obyvateľov je na vysokej úrovni aj napriek tomu, že oproti ostatným mestám, kde doteraz bol KROK s SM je to malé okresné mestečko. Mesto ILAVA dokázalo aj to, že sa oplatí investovať do úprav na odstránenie barier, oplatí sa investovať do svetelných a signalizačných zariadení pre nevidiacich a pomáhať zdravotne postihnutým ľuďom. Zorganizovanie tohto podujatia našim klubom bol aj prejavom VĎAKY mestu ILAVA, kde sa môžeme každý mesiac stretávať už 15 rokov.

Celá akcia KROK s SM prebehla na vysokej úrovni VĎAKA veľkej pomoci, ústretovosti a veľkého pochopenia mestského zastupiteľstva, ďakujeme poslancom a obyvateľom mesta Ilava pod záštitou pána primátora – p. Ing. Dašku Štefana. Pomáhali nám aj zamestnanci MsÚ počas akcie. Veľký podiel na veľmi dobre organizačne a kultúrne pripravenej akcii má vedenie Domu kultúry pod vedením Mgr. Andreja Škvaru a výtvarníčky p. Tomášovej Oľgy. Za pomoc pri príprave priestorov ďakujeme ešte aj pracovníkom DK p. Jantovej Anke a p. Paholkovej , p. Moškovi J.

Veľká VĎAKA patrí všetkým účinkujúcim za veľmi hodnotný a krásny kultúrny program, dobrú náladu. Boli nimi v úvode „ malé včielky“ z CVČ Púchov, detské súbory LAŠTEK a VRETIENKO, súbor STRÁŽOV a tanečná skupina zo ZUŠ ILAVA. Hosťujúca skupina MRCHANE z Bánova pri Nových Zámkoch priniesla do ILAVY dobrú náladu a veríme, že všetci boli nadšení ich temperamentom a veselými i žartovnými piesňami.

Za kvetinovú výzdobu ĎAKUJEME p. Mirke Šúkalovej-Mikulcovej. 

Veľká vďaka patrí aj p. Struhárovi z reštaurácie MORAVEC za prípravu hlavného jedla, prevoz a podávanie priamo v DK.

Úprimné POĎAKOVANIE patrí aj našim sponzorom, ktorí nám venovali darčeky pre všetkých našich účastníkov a tiež aj pre účinkujúcich v kultúrnom programe.

Našimi sponzormi boli:

MsÚ ILAVA venoval tašky a pohľadnice Ilavy, RONA Lednické Rovne nám daroval poháre so symbolom slnečnice a nápisom akcie, FRAMIPEK Šenkvice daroval tyčinky FRAMINY, KRAFT Foods Bratislava venoval čokolád, záclony ALEN Kys. Nové Mesto – dečky s motívom kvetu Slnečnice a p. Teicherová Alenka nám darovala modlitbu na Skoré uzdravenie – to všetko bolo obsahom balíčka, ktorý dostal každý účastník. Odmenení boli aj účinkujúci v kultúrnom programe.

Ďalšími sponzormi boli AMV Žilina – prev. Ilava AG FOODS Pezinok,

HUMISS Nové Mesto n/V – pitný režim,

Pekáreň Bolešov p. Marek, p. Ihriský – Cukráreň Nová Dubnica,, Pekáreň Ilava - p. Ižvolt, p. Košík Jaroslav – Pruské nám darovali koláče a jemné pečivo, NOWACO N.Mesto n/V –p. Ing. Michalec a p. Košík Jaroslav – Pruské – potraviny a mäsové výrobky.

Kvetinárstva HORTUS, EDEN. FRÉZIA a p. Fišerová pri NsP ILAVA nám darovali kvety a kytice, APOLLO Púchov, HUMISS N.Mesto n/V. ALBI Žilina, MEDICO Šaštín, - prezentácia zdrav. pomôcok, informačný materiál a Fa BAYER ešte zabezpečila pre členov klubu aj tričká a čiapky s potlačou od fy ANGYAL Pov. Bystrica.

OA Ilava nám poskytla pomoc pri zabezpečovaní verejnej zbierky, ktorej výnos bol cca 52O Eur. Za finančné príspevky ĎAKUJEME občanom mesta Ilava, poslancom a zamestnancom MsÚ, p. Ing. Hortovi –poslancovi NR, p. primátorovi Ing. Daškovi – od ktorého každý účastník dostal porciu zmrzliny. Stredná odborná škola v Púchove nám vyslala dve študentky na pomoc pri obsluhe a podávaní jedla. Sponzorsky pomohli aj členovia klubu zákuskami, minerálnou vodou, pochutinami a osobnou pomocou pri obsluhe a zabezpečovaní iných potrebných vecí pri organizácii podujatia. Našla sa však medzi nami aj zdravá členka, ktorá nám pomoc odmietla, sadla si medzi účastníkov nechala sa obsluhovať aj chorými ľuďmi.

Veľká VĎAKA patrí aj p. Mojtovi z Mierového námestia, ktorý nám priniesol svojich poštových holúbkov a nimi sme poslali pozdrav našim priateľom, ktorí sú už u Nebeského otca a bol to POZDRAV do Neba môjmu synovi Mirkovi, ktorý už 10 rokov nie je medzi nami a na jeho počesť robím dobrovoľnícku prácu – predsedkyňu klubu SM ILAVA. Pozdrav bol aj pre ostatných SM-károv a priateľov, ktorí už nie sú medzi nami i z nášho klubu. Pozdrav patril aj bývalému predsedovi SZSM p. Surgošovi, nášmu priateľovi Ferkovi Šúkalovi a aj pozdrav tým chorým SM-károm, ktorí prísť nemohli – lebo im to ich zdravotný stav nedovoľuje.

Náš klub daroval mestu a p. primátorovi háčkovaný obraz od Jožky Kűrtiovej na pamiatku konania akcie KROK s SM – ILAVA 2009.

Prezidentke SZSM p. Fajnorovej sme venovali osobný dar predsedníčky klubu v mene klubu SM ILAVA – putovný pohár, ktorý jej bol odovzdaný za účelom vzájomného odovzdávania si pri konaní týchto akcií KROK S SM, ktoré bude SZSM organizovať v budúcnosti. Nech je tento pohár symbolom spolupatričnosti všetkých klubov, vzájomnou spoluprácou a nech je vždy naplnený láskou, porozumením, úctou ku všetkým pomáhajúcim a ochotou si vzájomne pomáhať

Verím, že celá akcia splnila svoj cieľ, že všetci účastníci sa na nej cítili dobre o čo sa organizátori všemožne snažili. Ďakujeme za milú návštevu a ocenenie činnosti klubu Ilava k 15. výročiu klubu a zorganizovaniu celej akcie KROK S SM v Ilave p. Prof. MUDr. Traubnerovi Pavlovi , čestnému prezidentovi SZSM, ktorý prišiel medzi nás spolu s manželkou a p. Ing. Hortovi Milanovi – poslancovi NR, ktorý ho sprevádzal a rád prišiel medzi nás.

Srdečná vďaka patrí aj Slovenskému zväzu Sclerosis Multiplex so sídlom v Trnave, ktorý je hlavným organizátorom verejnej zbierky. SZSM zabezpečuje informačné materiály a kvety slnečnice na týchto akciách po celom Slovensku. Kvet slnečnice je symbol SM-károv, ktorý som ja navrhla a spracovala aj slovnú symboliku. Nech sa naplnia všetky body pod písmenami kvetu SLNEČNICA a nech každý ďalší rok je akcia KROK s SM krokom za láskou, šťastím, porozumením, toleranciou, ochotou pomáhať a radosťou z ďalších spoločných stretnutí.

Mesiac máj je mesiacom slnečníc a deň 27. máj je svetovým dňom SM-károv.

Anna Pappová

predsedníčka klubu SM ILAVA

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.