22. mája 2009 na celoslovenskom „Kroku s SM 2009“ v Ilave bol náš klub SM Nové Zámky ocenený putovným pohárom SZSM za najlepšiu akciu klubu SM v roku 2008. Bola ocenená naša akcia „Benefičný večer“, ktorá sa konala pri príležitosti 10. Výročia založenia klubu SM v našom meste Nové Zámky. Ďakujeme všetkým , ktorý dali hlas nášmu podujatiu a za ich účasť na tomto podujatí. Veríme, že sa u nás všetci dobre cítili a zabávali, odniesli si veľa krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. V neposlednej miere patrí veľká vďaka všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali svojou pomocou pri uskutočnení tohto krásneho podujatia. Ešte raz srdečná vďaka.

Členovia klubu SM Nové Zámky

Putovný pohár

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.