Slnečnica kvitne, pri nej ľuďom svitne:
„Deň majú eSeMkári!“ .
Rozdajú pozdravy, radosť a úsmevy,
Majú slnko na tvári.
/: Slnečnica s ľuďmi spieva,
Radosť a lásku vlieva, lepšieho lieku niet
Úsmev ten lieči svet,
Oslávi slnečníc kvet.:/

Kvet je prírody dar, najsilnejší vladár
Ukrývaš v ňom vyznanie.
Keď sa s kvetmi spojíš, bôle si zahojíš,
Slnečnica o tom vie.
/: Preto svet v láske dnes spája,
Vytvára kúsok raja, jednota eSeMky
Slnečníc lupienky
Poteší mužov, žienky.:/

Slnečníc zrniečka, potešia srdiečka,
Keď kvitnú na chotári.
Jak slnko žiarivé, milé a ľúbivé,
Sú všetci eSeMkári.
/: Žiari z nich smiech aj dobrota,
Nehrozí im samota, vravia: „Nič neváhaj,
Ľúb, smej sa, pomáhaj,
Spoznáš krásu života.“ :/

Človek má iným dať, to čo sám túži mať,
Srdce sa teší zisku, verní eSeMkári,
Dajú úsmev v tvári, túžia po vrúcnom stisku.
/: Celý svet s nimi sa točí,
Iskričky prúdia z očí, srdce vám otvoria,
cez lásku hovoria,
Na zemi raj vytvoria. :/

Túto pieseň pre esemkárov zložili

Mrchane Bánov

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.