To sprevádza človeka celým životom. Zvláda to jednoducho, iný komplikovane, s rôznymi problémami – rodinnými, partnerskými, priateľskými, medziľudskými... Ale pred časom k nám začala chodiť na klubové stretnutia psychologička PhDr. Jáchymovičová. A bolo to veľmi zaujímavé. Pani doktorka nám dávala občas aj domáce úlohy. Niekedy som sa cítil, ako v škole, ale bolo to celkom príjemné. Až som sa na to tešil.

A dosť trvalo, prísť na koreň veci – napr. dýchanie. Jedna z domácich úloh. Dumal som nad tým aj v mysli, ale prax ukázala svoju moc a moju skúsenosť. Určite máte aj svoje, hlavne fyzicky problémovejší. A ja som aj na to prišiel v mojich prieskumoch, že v situáciách, keď som bol sám a musel som sa napr. dostať z polohy ležmo na posteli do sedu a „skok“ na vozík a problém – minimum síl a nik okolo mňa. Ani asistenti a iní dobrí ľudkovia... Tak ma napadlo skúsiť to s dýchaním. A veru akoby sa telo trochu prebralo k životu, malo viac síl a šlo to. Nie vždy, ale predsa. Zrejme tým väčším pre dýchaním som nabral viac kyslíka, síl a pomohlo to.

A ešte jedna skúsenosť. V podobnej nemožnej situácii mi občas pomohol hnev. Musel som sa rozčúliť, ale len sám na seba, že prečo som tak nemožný. Musel som byť sám. Lebo keby ma niekto iný vytočil, moja reakcia by bola iná. Hneď by som komplet stuhol, únava by bola na vrchole, sám by som nedokázal vôbec nič!!! A preto aj hnev sám na seba, keď som sám, pomáha mať viac síl.

A tiež sme mali vysloviť pani doktorke prvé myšlienky pred nočným zaspaním a prvé ráno po zobudení. Zase je to rôzne u nás všetkých. Moje myšlienky sa uberajú hlavne týmito smermi. Večer moje posledné myšlienky robia „inventúru toho dňa“. Preberám si to, čo som mal dnes vybaviť, vykonať, zavolať a potom čo a prečo som nestihol a presunúť to na druhý deň. A ráno to býva dosť podobné. Moje prvé myšlienky sa venujú tomu, ako sa chytro prebrať, zmeniť polohu do sedu, dostať sa na vozík a ísť tam, kde aj kráľ chodí pešo. Škoda, aj ja by som šiel pešo, no ale čo už..., „vono to nejde“.

„Naozaj mocný je ten, kto prekoná sám seba“

Ing. Ladislav Horváth, Klub SM Zvolen

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.