Ako prichádza jar, členovia SM sa aktivizujú a pripravujú na výročnú členskú schôdzu. Tento rok je to desiate výročie založenia klubu SM v Rimavskej Sobote.

Desať rokov v živote človeka uplynie v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo. Ľudia so zdravotnými ťažkosťami si však musia vážiť každý deň, ktorý sa im podarí zvládnuť. Som presvedčená o tom, že založenie klubu SM v Rimavskej Sobote dňa 3.8.2001 bol ten správny krok. Zakladajúcimi členmi boli p. Eva Lipničanová a p. Beata Fekiačová. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podporili nás počas 10-ročnej histórii nášho klubu. Chcem poďakovať aj mestu Rimavská Sobota za podporu v našej činnosti a poskytnutie priestorov na stretávanie členov. Na výročnej členskej schôdzi nás svojou prítomnosťou podporil zastupiteľ mesta Mgr. Viliam Vidinský a predsedníčka Klubu SM Zvolen Anka Raniaková. Ďakujem aj ďalším inštitúciám, ktoré podporovali a podporujú činnosť nášho klubu.

Klub SM v Rimavskej Sobote sa snažil po svojom založení nadviazať spoluprácu s ostatnými klubmi na Slovensku aj v zahraničí. Naši členovia sa zúčastnili športového dňa v Maďarskom Miškolci. Pravidelne sa organizujú rekondičné pobyty v rekreačných zariadeniech ako Teply Vrch, Číž a Štúrovo. Spestrením stretávok v klube sú akcie ako opekačka, Mikulášske posedenie, kultúrne vystúpenie žiakov materských škôl. Navštevujeme kultúrne podujatia ako je Klenovská Rontovka, robíme servítkovú techniku a usporiadame slávnostné posedenia pre jubilantov.

Na záver by som chcela poďakovať aj členom, ktorí sa počas desiatich rokov činnosti pravidelne podieľali na organizovaní akcií klubu. Dúfam že ďalšia desaťročnica nášho klubu bude ešte lepšia ako doteraz, lebo je stále, čo vylepšovať.

Predsedníčka Klubu SM Rimavská Sobota Darina Kovácsová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.