Po príchode do Relaxu sme stretli riaditeľa, ktorý robil posledné úpravy. Čakal nás kvetinami upravený dvor a členovia klubu zo Zvolena a z Levíc, známe tváre, úprimné zvítanie. Počas celého pobytu sme si vychádzali v ústrety. Naša vozíčkarka Elenka mala skutočne tie najlepšie zážitky ako aj Jarko, ktorý bol na rekondícii prvý krát. Okrem rannej rozcvičky a rehabilitácie nás príjemne osviežilo aj kúpanie na známom kúpalisku Vadaš. Krásne nám zaspievali členky Levického klubu Evka a Veronika, postupne sme sa pripájali aj my ostatní. Pri grilovaných klobáskach a pečenom chlebíku sme ani nezbadali ako sa zotmelo. Tešíme sa na stretnutie zas o rok.

Môže byť večer
môže byť ráno
môže byť za dažďa
môže byť jasno
môže byť v noci
môže byť za svitu
len nikdy nie bez lásky
a bez citu

Členky klubu SM Rimavská sobota Jolka Švajková a Darinka Kovacsová

Štúrovo

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.