Čo je vlastne stres? A prečo ho nazývame každodenným nepriateľom?

Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu.

Slovo stres pozná v dnešnej dobe väčšina ľudstva. Týmto slovíčkom sme si nahradili iné slová ako: strach, napätie či úzkosť. Tieto javy zažívame každodenne buď vo väčšej alebo menšej miere. Sú úzko späté s našimi úspechmi či neúspechmi, radosťami či starosťami.

Dá sa povedať, že stresové napätie si často krát vytvárame vo vlastnej hlave.

Myslím si, že v dnešných časoch má na tom veľký vplyv vonkajší sled udalostí. Sú to predsa rôzne druhy médií ako napríklad: noviny, rádia, televízie. Tieto média nás informujú deň čo deň o rôznych negatívnych veciach ako je: svetová kríza, pád eura, nepokoje v krajinách alebo zdražovanie potrebných surovín pre naše žitie.

Zlým poznatkom je, že toto nervové vypätie zasahuje aj našich maličkých. Hoci sa nestretávajú so stresom cez médiá, ale v škole. Tento každodenný nepriateľ spôsobuje rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré sa prejavujú v zlej životospráve alebo psychike človeka.

Aj keď nechceme byť pod napätím, nevedomky nás to všetko zasahuje. Preto skúsme myslieť vo väčšej miere pozitívne a žiť s vnútorným kľudom. Predsa dobrá nálada a zdravie je oveľa viac cennejšie než nervozita a zdravotné ťažkosti.

Mária Urbanová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.