Klub v Považskej Bystrici sa snaží už od svojho vzniku zlepšovať zdravotný stav svojich členov rekondíciami. Tieto sú v rôznych formách nielen na Sloven-sku, ale aj v zahraničí. Ostatné roky nám plány kríži všadeprítomná finančná krí-za. V tomto roku sme naplánovali rehabilitačný rekondičný pobyt v prekrásnej doline Nízkych Tatier v Liptovskom Jáne v penzióne Horec, čo je súčasťou hotela Relax-Avena. Hotel Avena je vzdialený od Horca cca 400 m, mierne v kopci. Pätnásťčlenný kolektív nášho klubu vyrazil za nevšednými zážitkami 9. októbra a so smútkom v oku, ale veselo na dušiach sa rozchádzal 14. októbra.

Počasie žiaľ nebolo ideálne, už nebolo babie leto. To skončilo týždeň pred rekondíciou. Každý deň bol iný, počasie sa menilo i niekoľko ráz za deň. Na-priek tomu sme sa mohli pri prechádzkach po doline kochať zo zasnežených končiarov Vysokých Tatier, z prekrásne jeseňou vyfarbených listov stromov, dýchať čistý vzduch. Odvážlivci sa mohli namočiť a zaplávať si v jazierku penziónu, ktoré bolo napĺňané termálnou vodou z prameňa Rudolf. Tiež na kraji dedinky je „kaďa“ – vyvierajúci prameň sírno-hydrouhličitej, silne minerálnej, vody. Tieto vody majú výrazný liečebný účinok na pohybové ústrojenstvo.

Počas pobytu mohol každý účastník využiť 8 rôznych procedúr podľa svoj-ho výberu v hoteli Avena, bazén bol tiež k dispozícii počas celého dňa. Na pro-cedúry sme chodili peši, menej mobilných sme vyviezli autom. Strava bola tiež na veľmi dobrej úrovni: raňajky typu švédskych stolov, obed bolo možné vybrať z dvoch a večeru z troch druhov jedál a po večeri bol dezert. Kuchyňa je schop-ná na požiadanie aj variť diétne jedlo.

Účastníci rekondície hodnotili pobyt ako veľmi prospešný, neboli vážnejšie výhrady, snáď až na to, že penzión nie je bezbariérový. Izba označená ako vhodná pre vozíčkara má malý komunikačný priestor, v kúpelni je vaňa /ostatné izby sú vybavené sprchovacím kútom/, izby sú na poschodí ale schodisko je široké a pohodlné. Miesto je vhodné na konanie rekondície pre stredne ťažký postih. Cenovo pobyt „vyšiel“ na 130 Eur na osobu, samozrejme sme využili zľavy. Klub Považská Bystrica dáva túto destináciu do pozornosti členov SZSM, bližšie informácie možno získať u autora príspevku.

Branislav Brežný

Rekondícia

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.