Dňa 9. Októbra v sále kráľovského hradu vo Varšave Poľská MS Spoločnosť oslávila 20. výročie svojho založenia.

V tom istom čase sa zároveň skončila aj štvrtá etapa Poľských sociálnych kampaní nazvaná „ Symfónia sŕdc“.

Všetkých zúčastnených hostí privítala prezidentka Poľskej MS Spoločnosti Izabela Czarnecka.

Prvá časť osláv bola venovaná oceneniu a verejnému ústnemu poďakovaniu osobám, i firmám, za ich nepretržitú a plodnú prácu, ktorú vykonávajú pre ľudí s SM.

Záslužný Kríž Poľskej civilnej štátnej ceny bol odovzdaný zástupcom poľského prezidenta republiky 8 osobám, ktorí svojou oddanou prácou pomáhajú ľuďom s SM.

Ceny Poľskej MS Spoločnosti „ MS Ambasador“ boli odovzdané 10 osobám a inštitúciám, ktorí sú aktívne zapojení do zvyšovania spoločenského povedomia o SM. Toto ocenenie bolo odovzdané aj prítomným hosťom MSIF a EMSP.

Ceny „ Srdce sŕdc“ boli udelené 11 osobám i firmám, ktoré umožnili a sami sa podieľali na realizácii Kampane MS Poľskej Spoločnosti „ Symfónia sŕdc“.

Vybraným predsedom klubov Poľskej MS Spoločnosti boli odovzdané diplomy za záslužnú prácu pre ľudí s SM.

Laureátom v oblasti médií, ktorí šírili do povedomia MS a sociálne problémy boli taktiež udelené ocenenia.

Druhá časť osláv bola venovaná slávnostnému koncertu, v prekrásnej plesovej sále Varšavského hradu, poľského tenoristu Tadeusza Szlenkiera, ktorému bola tiež udelená cena Poľskej MS Spoločnosti „Ambasadar SM“.

Tejto honosnej slávnosti sa zúčastnili nielen zástupcovia poľskej MS Spoločnosti z rôznych oblastí krajiny, ale aj hostia zo zahraničia:

Sarah Philips- MSIF predseda predstavenstva a prezident

Ralf Lehmberg-EMSP – Manažér

Kent Andersson- pokladník Švédskej MS Spoločnosti

Jarmila Fajnorová a Janka Košuthová - SZSM

Izabela Czarnecka-Prezidentka Poľskej MS Spoločnosti sa na záver udalosti so všetkými prítomnými rozlúčila a oslavy ukončila.

Janka Košuthová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.