V dňoch od 10. do 13.novembra sa konala medzinárodná konferencia MSIF (Medzinárodná federácia SM) v indickom hlavnom meste Dillí.

V Indii, i napriek tomu, že má 1,2 miliár obyvateľov, je 100 000 ľudí s ochorením na SM a nie každému s týmto ochorením môže byť poskytnutá dostatočne kvalitná starostlivosť ako napr. u nás. Preto India bola MSIF vybraná ako miesto medzinárodnej konferencie, aby si vládni predstavitelia uvedomili, že SM je vážny problém i v Indii, ktorý je potrebné riešiť.

Indická MS spoločnosť bola založená v roku 1985 v Bombaji. Dnes má po celej Indii 9 regionálnych združení a centrála MS spoločnosti sídli v Dillí.

Konferencia trvala štyri dni od štvrtka do nedele. V štvrtok dopoludnia sa konalo zasadanie Poradnej skupiny MSIF, popoludní malo byť zasadanie pracovnej skupiny Medzinárodného výboru osôb s SM, ale toto zasadnutie bolo zrušené, pretože na konferenciu do Dillí nepricestovalo dostatok delegátov. Bolo to možno i kvôli tomu, že pre pobyt v Indii sa odporúčajú očkovania a antimalariká, ktoré nie každý delegát s SM je ochotný podstúpiť, pretože by sa mu mohol zhoršiť zdravotný stav. Večer nás indická MS spoločnosť pozvala do prírodného amfiteátra na svetelnú a zvukovú šou, na ktorej sme sa zoznámili s celou históriou mesta Dillí od jeho založenia až po dnešok.

V piatok dopoludnia i popoludní sa konalo zasadanie Rady MSIF, ktoré bolo prístupné pre všetkých účastníkov konferencie. V tento deň na zasadnutí bolo schválené i prijatie Izraela a Estónska do MSIF. Za Estónsko bola prítomná prezidentka MS spoločnosti, ktorá v krátkom prejave Estónsku MS spoločnosť predstavila. Večer MSIF usporiadala recepciu na ktorej sme sa pri okrúhlych stoloch mali možnosť dozvedieť o činnostiach a organizáciách jednotlivých SM spoločností.

V sobotu prebiehali voľby nového prezidenta MSIF a členov Rady a Nominačného výboru. Týchto nových členov vedenia MSIF volili najvyšší prestavitelia MS spoločností (za Slovenskú republiku Jarmila Fajnorová). Novým prezidentom MSIF sa stal právnik z USA Weyman Johnson. Večer indická MS spoločnosť usporiadala charitatívny galavečer, na ktorom sme mali možnosť si vypočuť osobné príbehy ľudí s SM žijúcich po celej Indii.

V nedeľu dopoludnia sa konali pracovné skupiny. Slovenská delegácia sa zúčastnila prednášky o dobrovoľnikoch, ktorú prezentoval výkonný úradník MS spoločnosti z Austrálie Trevor Farrell. Prednášal nám o postupe pri výbere nových dobrovoľníkov, ako prebieha nábor dobrovoľníkov, aká je dôležitá orientácia v problematike práce, ktorá čaká na dobrovoľníka, ako najlepšie využiť zručnosti, ktoré dobrovoľníci majú. Tiež hovoril o stratégii náboru do ktorého patrí, na aký účel a potreby koho sa dobrovoľníci vyberajú, aké sú princípy náboru ako je rozhovor, osobný kontakt, okamžitá odpoveď, ale tiež aj o zlej skúsenosti s dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť formou prihlášky aj po sieti, ale dôležité pri prijatí sú aj preferencie, ktoré už získali pri svojej práci. Náborový výber spočíva v overení udaných údajov o dobrovoľníkovi. Ak dobrovoľník nespľňa podmienky bezúhonnosti, je potrebné mu povedať, že pre túto prácu nie je vhodný. Dobrovoľník prechádza trojmesačnou skúšobnou lehotou, nie je prijímaný na pracovnú zmluvu, je iba odmeňovaný malými darčekovými poukážkami a ústnym poďakovaním, ako napr. Ďakujeme za vašu úžasnú snahu. Určite ste pracovali usilovne.Prijmite toto malé poďakovanie ako prejav vďaky, radosti a vašej zásluhy pre nás. Práca dobrovoľníka je dobrá skúsenosť pre mladých ľudí, ktorí takto nadobudnú skúsenosti pre ich ďalší pracovný postup. Pôvodne namiesto prednášky o dobrovoľníkoch sa mala konať pracovná skupina, kde si predstavitelia jednotlivých členských MS spoločností mali vymieňať skúsenosti o práci dobrovoľníkov. Aj naša slovenská delegácia sa o tieto skúsenosti chcela podeliť, ale pre nedostatok času sa účastníci prednášky k diskusii nedostali. Popoludní vystúpil so svojím prejavom pre nasledujúce funkčné obdobie novozvolený prezident MSIF.

Konferencia v Dillí prebiehala po vrelom prijatí v priateľskej atmosfére a bola spoločne s indickou MS spoločnosťou a MSIF dobre zorganizovaná. Hostiteľskej indickej spoločnosti sme srdečne poďakovali a pozvali sme ich zástupcov na návštevu do našej krajiny na naše aktivity SZSM.

Janka Košuthová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.