A opäť tu bol“ maj - mesiac slnečnice“. 12. mája po jedenásti krát sme zorganizovali v klube Dunaj Bratislava, Krok so SM. Pre niektorých samozrejmosť pripraviť tak významnú akciu, ale pre chorých veľké vypätie. Krok bol v rámci možnosti a schopnosti pripravený spoločnými silami. Ale o to úprimnejšie a družnejšie. Posedenie sme mali v našom klube. Kde sa veľmi dobre cítime a pravidelne stretávame. V prírode na terase opekáme klobásky so slaninkou a k tomu kopec zeleniny. Po zákuskoch a torte sme vykročili okolo zelene a pripomenuli si krok, ktorý každoročne uskutočňujeme na počesť Petra Ivana, nášho bývalého predsedu. Po vykročení sa pousádzame znovu na miesta a dojeme a dopijeme kávičku. Dorozprávame sa a podvečer sa rozchádzame. Je nám to málo a budúce stretnutie pokračujeme v opekaní a prijemnom posedení. Slniečko „Oskar“ nám vždy prial, doteraz nikdy nesklamal. Za pomoc pri opekaní a príprave, veľké poďakovanie patri pani Hosvedkovi, nášmu členovi, bez ktorého by sme prípravu nezvládli. Vďaka naším jediným sponzorom sa dobre máme. Poďakovanie letí celému kolektívu, pani Ivičicovej - výroba lahôdok. Veľká vďaka patri celému kolektívu COOP – Jednota - Ovsište. Nesmierne si to vážime. Za pomoc ktorá nám je poskytnutá Vám veľká vďaka. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré nás povzbudí do ťažkých životných chvíľ.

S úctou a láskou na Vás všetkých mysli Dagmar

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.