Na Zemplínskej Šírave v obci Kaluža pri Michalovciach na Slovensku od 15. do18. 06. 2012 v Hoteli "Chemes" sa konal ôsmi ročník Abilympiády SZSM a prvý ročník Medzinárodnej Abilympiády SM 2012. Súťažilo sa v zručnostiach a schopnostiach ľudí s diagnózou sclerosis multiplex. Pacienti so sklerózou multiplex mali možnosť pobaviť sa a takmer športovo súťažiť na medzinárodnom stretnutí. Hotel sa nachádza na krásnom mieste vedľa "Slovenského Balatonu", na Zemplínskej Šírave. Hotel slúži aj ako ozdravno-rehabilitačné stredisko, slúžiace pre telesne postihnutých. Ponúkajú tu hydroterapiu, elektroterapiu, taktiež sa dá využiť krytý bazén, fitnes centrum a saunu.

Naše príjemné stretnutie sa začalo v piatok (15.06.). Každý účastník, po registrácii a osobnej identifikácii, bol ubytovaný v hoteli. Prvé organizačné stretnutie sa konalo po večeri, okolo 20:00 hod. Potom sme mali voľný program, ktorý sme využili na návštevu výstavy produktov, ktoré predvádzali sponzori Abilympiády. Mohli sme sa porozprávať o každom produkte, a dokonca sme si ich mohli aj vyskúšať a zistiť ako pracujú.

V niekoľkých predchádzajúcich ročníkoch Abilympiády sa už zúčastnili tímy aj so zahraničia, ale až tento rok ju nazvali "Medzinárodnou Abilympiádou MS." Zahraničné tímy v tomto roku boli veľmi obmedzené z dôvodu európskej krízy, ktorá neušetrila združenia pacientov so MS. Vstupný poplatok za pobyt účastníkov bolo ťažké uniesť. Zahraničné asociácie boli zastúpené: Nórskom: Swein Grindstad a Eli Engerbretsen, Českom: Karel Hrkal a Ingrid Mrniova, Maďarskom: Ilike Konya, Maria Hercegne Szabo, Magda Zele Nakne aj John Szabo a Poľskom: Edward Mórawski. Bol som poslaný ako jediný na túto akciu z Poľska cez Hlavnú Radu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego v záujme udržania našej spolupráce so Slovenskom.

Tohtoročnej akcie sa zúčastnilo celkom asi 140 ľudí: organizátori, členovia hodnotiacej komisie, súťažiaci ich sprievodcovia a dobrovoľníci. Tento rok bola menšia konkurencia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Toto obmedzenie bolo diktované nedostatkom záujmu v niektorých disciplínach. Tento rok sa súťažilo v týchto disciplínach: aranžovanie kvetov, cukrárstvo, háčkovanie, dámske krajčírstvo, maľovanie farbami na papier, maľovanie na sklo, modelovanie z hliny, návrh plagátu počítačovou technikou, ozdobovanie medovníkov, ozdobovanie veľkonočných vajíčok, decoupage, studena kuchyňa, sudoku, šach, vyrezávanie z dreva, výrobky zo sadry, vyšívanie plným stehom, vyšívanie krížikovým stehom, reportážna fotografia. Väčšinu materiálov potrebných pre súťaženie poskytol usporiadateľ. Pomôcky ktoré si súťažiaci mohli priniesť, boli schválené komisiou pred zahájením súťaže. V studenej kuchyni, aranžovaní kvetov a cukrárstve bolo možné mať svoje pomôcky na ozdobenie. Po raňajkách v sobotu bola Abilympiáda otvorená. Po krátkej prestávke sa začalo súťažiť. Niektoré trvali celý deň, ale väčšina z nich trvala tri hodiny. Súťažilo sa doobeda aj poobede s prestávkou počas obeda. Rovnako tak aj v nedeľu. Iba jedna súťaž, trvala takmer dva dni. Bola to reportážna fotografia. Účastníci mali dokončiť svoju prácu do 15:00 hodiny v nedeľu. Vtedy odovzdali DVD s 30-timi fotografiami. Z nich bolo vybraných desať, aby sa dalo zhodnotiť to, čo, kde a ako sa konalo. Všetky súťaže prebehli vo veľmi dobrej atmosfére, a boli tiež časté prípady vzájomnej pomoci. V sobotu po večeri bolo žrebovanie "Tomboly". Každý súťažiaci dostal pri registrácii lístok s číslom. Žrebovalo sa od najvyššieho čísla k prvej cene. Každý súťažiaci dostal tombolu s číslom, ktoré dostal pri registrácii. Ceny boli sponzorované zo strany sponzorov, kde boli často ich výrobky. Každý rok, existuje priestor pre podporu slovenskej ľudovej kultúry. Po večeri bolo predstavenie sólistov a ľudových skupín. Obvykle boli účinkujúci z okolia Zemplínskej Šíravy alebo aj zo vzdialenejších miest. V tomto roku boli umelci z regiónu Zemplínu, od detí až po dospelých umelcov. Samozrejme tam boli aj "Mrchane". Je to skupina žien, ktoré tvoria nové texty na známe slovenské populárne a ľudové melódie. V sobotu aj v nedeľu večer sa tancuje na živú hudbu alebo je diskotéka. Tance trvali dlho do noci. Bolo už 1,00 - 2,00 hod. v noci a ešte sa tancovalo. Zabávali sa všetci zdraví, chorí, s barlami, aj pacienti na vozíkoch, všetci sme sa výborne bavili. V nedeľu, po obede bolo fotografovanie všetkých účastníkov nášho stretnutia. Po nedeľnej večeri, bolo vyhlásenie výsledkov každej súťažnej disciplíny a odovzdávanie diplomov a cien pre víťazov. V niektorých súťažiach, mali všetci súťažiaci zaistené víťazstvo, vzhľadom k malému počtu súťažiacich. Tak to bolo aj v disciplíne ozdobovanie veľkonočných vajíčok, ozdobovanie medovníkov, vyrezávanie z dreva. V sudoku len jedna prešla prvé kolo a preto mala zaistené prvé miesto. V dámskom krajčírstve nebolo udelené prvé miesto, len druhé a tretie. Bol som prvý v reportážnej fotografii, druhá bola Ingrid Mrňova z Českej republiky a tretí bol Marek Olekšák zo Slovenska. Po tých oslavách sme sa pustili do jedenia toho, čo vyrobili súťažiaci v studenej kuchyni a cukrárstve. Samozrejme sa tiež tancovalo pri živej hudbe. Niekoľko ľudí odišli v nedeľu a ďalší v pondelok ráno, po raňajkách, alebo o niečo neskôr.

Edward Móravski

www.ptsr.org.pl

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.