Už dávnejšie boli v Nádeji postupne uverejnené dve úvahy o živote, o láske a teraz prišla na rad tretia úvaha o šťastí. Dalo by sa zapísať veľmi veľa hárkov papiera citátmi o šťastí, ale urobili by ľudí šťastnejšími? Nie som si istý či áno. Napriek tomu oplatí sa prečítať si niekoľko myšlienok o šťastí. Urobte si pohodu. Niekto večer v posteli, niekto na záhrade v tieni košatého stromu, každý tam kde má to svoje obľúbené miesto „azylu“ pred stresom z každodenného života.

Čo vlastne je šťastie??? Iba veľmi málo ľudí to vie, a tí vám nemôžu nič povedať, pretože šťastie sa nedá opísať tomu, kto ho nepozná.

Mylné presvedčenie je: budem šťastný, keď sa zmení určitá situácia, alebo niekto druhý.

Mylné presvedčenie je: že človek nemôže byť šťastný bez rôznych vecí.

Mylné presvedčenie je: budem šťastný, keď sa mi všetko splní po čom túžim.

Povedzte si: „ Hlboko vo svojom vnútri viem, že aj keď ťa (alebo to) získam, nebudem šťastnejší!“ Zamyslite sa nad pravdou týchto slov. Splnenie túžby vám prinesie nanajvýš záblesk rozkoše alebo vzrušenia. Nezamieňajte si to však s pocitom skutočného šťastia.

Určite sa pamätáte na situáciu, keď ste si boli istí, že už nikdy nebudete šťastní, pretože ste stratili niekoho alebo niečo, na čom vám veľmi záležalo a bolo vám blízke. Čas ale bežal, a vy ste sa naučili žiť ďalej, alebo nie???

Čo môžete teda urobiť, aby ste boli šťastní? Žiaľ vôbec nič! Ako to? Z jednoduchého dôvodu – vy už totiž šťastní ste, práve teraz. Ako by ste teda chceli získať niečo čo už máte? Lenže ak je to naozaj tak, prečo potom šťastie, ktoré už máte, neprežívate? Pretože vaša myseľ vás neustále presviedča, že nie ste šťastní. Zbavte sa nešťastia vo vašej mysli, a to šťastie, ktoré v sebe celý čas nosíte sa odhalí. Ale ako sa dá zbaviť nešťastia? Zistite, čo ho spôsobuje a ono samo odíde.

Žiadna vec ani bytosť nemá moc urobiť vás šťastným, alebo nešťastným, či si to už uvedomujete alebo nie, iba vy rozhodujete o tom, či budete šťastní alebo nešťastní a to za každých okolností!

Ak budete žiť dostatočne dlho, raz príde deň, kedy objekty vašich túžob a závislostí stratia svoju dôležitosť. Dokonca na ne celkom zabudnete. Ste šťastní tu a teraz, iba o tom neviete! Nie je možné, aby ste povedali, že ste šťastní, pretože ako náhle ste si svojho šťastia vedomí, prestávate byť šťastní. To čo nazývate šťastím, vôbec nie je šťastie, ale vzrušenie a nadšenie spôsobené nejakou vecou alebo osobou či udalosťou.

Pravé šťastie nie je spôsobené ničím. Skutočne šťastný človek je šťastný bez príčiny.

To pravé šťastie nepochádza zo sféry vedomia – nie si je samé seba vedomé.

Ak túžite po šťastí, budete mať strach, že ho nedosiahnete. Budete mať neustále pocit nespokojnosti: nespokojnosť a strach zabíjajú práve to, čo chcete získať: šťastie.

Ak chcete vedieť čo znamená byť šťastný, pozrite sa na kvety, na vtáky, na deti. To sú dokonalé obrazy šťastia. Žijú tu a teraz bez minulosti a bez budúcnosti. Netešia sa ani z ľudí, ani z vecí, iba zo života samotného. Mnohí to však nepochopia nikdy a tvrdohlavo odmietajú pochopiť podstatu šťastia.

Môžete si dať potravu do úst, neviete si však vytvoriť chuť, môžete ležať v posteli, ale nedokážete si privolať spánok, môžete niekomu lichotiť, ale nedokážete vyvolať pravý obdiv, môžete preukázať službu, ale nemáte moc privolať lásku a tak je to aj so šťastím!!!

Zdrojom myšlienok je Anthony de Mello.

Po prečítaní týchto riadkov vám všetkým želám, aby ste spoznali, že ste boli šťastní, ste šťastní a budete šťastní v tom pravom zmysle slova šťastie.

„Pokoj a dobro“ vám želá Vojto z Revúcej.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.