Článok s takýmto provokačným názvom sa mi pred pár dňami dostal do rúk.

Pozorne som si ho prečítal a nedá mi, aby som sa s vami nepodelil aspoň s niekoľkými časťami z tohto článku.

Medicínske čriepky budú netradičné a verím, že článok vás zaujme.

MUDr. Ľudmila Eleková píše:

Tento článok i ďalšie články na túto tému chcú byť pre vás návodom, ako bez úhony prežiť kontakt so zdravotníctvom. Ak chcete zostať zdraví, v niektorých prípadoch navzdory vášmu lekárovi, bude treba, aby ste sa o vašom tele a o celej svojej bytosti dozvedeli viac, než vie váš lekár. Dôležité pre vás je rozumieť jeho slovám a pochopiť, čo nimi myslí. Konvenčná medicína dokázala v mysliach ľudí vzbudiť dojem, že všetko vie, že je všemohúca a neomylná. Väčšina ľudí vôbec nepochybuje o tom, čo im povie pán doktor. Neoverujú si, či je lekár vôbec kompetentný sa k danej téme vyjadrovať (typický je odmietavý postoj konvenčných lekárov k alternatívnej medicíne, a to i v prípadoch, kedy sa dotyčný lekár jej štúdiom nikdy nezaoberal). Máloktorý liek alebo procedúra dobu dlhšiu ako 10 rokov, maximálne jednu generáciu. Postupy používané jednou generáciou lekárov sú už ďalšou generáciou zatracované.

Na zdravotníctvo vydávajú vyspelé štáty obrovské finančné čiastky, ktoré sa stále zvyšujú. Objavujú sa nové lieky, prístroje, postupy, chirurgické zákroky, vakcíny atď., rozširuje sa štandard liečby - a výsledok? Sme zdravší ako naši rodičia alebo prarodičia? Sú naše deti zdravšie, než sme boli my ako deti???

Pokiaľ je medicína zdrojom zdravia a skutočne dokáže liečiť choroby, ako to, že potrebujeme stále viac peňazí, liekov a zákrokov?

Pokiaľ lieky liečia, prečo ich behom života potrebujeme stále viac, a stále silnejšie? Keby mali liečebný vplyv na vašu nemoc, dalo by sa očakávať, že ich potreba bude klesať v súvislosti s tým, ako bude nemoc ustupovať. Lenže tak tomu nie je a konvenčná medicína nie je schopná nemoc vyliečiť. O čo sa nepostará príroda a samo uzdravujúca schopnosť nášho organizmu, s tým si v mnohých prípadoch nevie rady.

Pri mnohých chorobách vám lekár presne povie, čo sa vo vás pokazilo, aký enzým, hormón a pod. správne nefunguje či chýba a napriek tomu sú výsledky rozpačité!

Asepsia, dezinfekcia, zavedenie hygienických opatrení, odstránenie podvýživy, anestézia, antibiotiká, kortikoidy, srdcové a iné veľké operácie, transplantácie orgánov, intenzívna starostlivosť – to sú nepopierateľné úspechy medicíny.

Chirurgia ako odbor – anestézia, už zmienená asepsia, technická dokonalosť a pooperačná starostlivosť. Vďaka nim sa riziko chirurgických zákrokov vo vyspelých krajinách významne znížilo. Chirurgovia sú ale akýmisi „ havarijnými opravármi“ dostávajúcimi sa k práci, kedy zlyhala prevencia a liečba choroby a kedy neostáva než nefunkčný či nemocný orgán odstrániť.

Antibiotiká sú lieky, ktoré bezpochyby zachránili veľa životov. Dnes však vidíme ich skôr tienistú stránkuj – nadužívanie, nesprávne predpisovanie a ich vedľajšie účinky na imunitný systém.

Chronické choroby však zostávajú neliečené a liečba sa obmedzuje na potlačovanie príznakov, aby choroba neobťažovala bolesťou, vyrážkou, opuchom a podobne.

Keď nás nič nebolí, myslíme si, že je všetko v poriadku. Pozrite si príbalový leták akéhokoľvek lieku a nájdete tam výraz „ potláča príznaky“. Nedozviete sa tam nič o liečbe príčiny choroby!!!

Je zaujímavé, že občania krajín, v ktorých zdravotné poistenie nie je alebo nie je také rozsiahle, sú ochotnejší hľadať alternatívne cesty ku zdraviu. Za liečbu musia platiť tak či tak a preto si vyberú tú lacnejšiu a efektívnejšiu. U nás má veľa ľudí pocit, že keď si zaplatili poistenie, nie je dôvod platiť niečo ešte ďalšie a nevieme ich donútiť, aby sa o svoje zdravie starali.

Zdravotné poistenie vznikalo v 19 storočí, kedy sa verilo, že choroby sú náhodné a nepredvídateľné a pre človeka znamenali ekonomickú katastrofu.

V dnešnej dobe ale už vieme, že tzv. civilizačné choroby sú spôsobované práve civilizovaným spôsobom života. Na ich liečbu sa vynakladá najväčší objem finančných prostriedkov. Lekári vlastne nevedia poradiť taký životný štýl, ktorý by viedol ku zdraviu. Väčšina lekárov má slabé vedomosti o výžive, necvičia, veľa z nich fajčí a pije alkohol a majú neusporiadaný rodinný život.

Ako potom majú radiť ľuďom, ako si majú udržať zdravie ???

Zdravotnícke zariadenia nie sú miesta, kde nájdete zdravie, naopak, tam oň môžete prísť pri nevedomosti alebo nepozornosti.

Všetci lekári našťastie nie sú takí ! Mnohí sú otvorení, zodpovední, zdravo pochybujúci a majú záujem o svojich pacientov. Paradoxom doby je, že lekár nemusí byť zdravý, aby mohol liečiť. Psychiater berie antidepresíva, diabetológ má cukrovku a napriek tomu nikto nezapochybuje o ich schopnosti tieto choroby liečiť!

Je potrebné, aby sme si svoje zdravie chránili, samy sa oň starali, zodpovedne zachádzali sami so sebou a svoj život žili zodpovedne a vedome.

Kto tak nerobí a odovzdá moc nad svojim zdravím do rúk lekára, ponesie nepríjemné následky. Lekári niekoľkokrát v rôznych krajinách štrajkovali a poskytovali len nutnú prvú pomoc a vtedy klesla celková úmrtnosť, ako náhle sa lekári vrátili do práce úmrtnosť sa vrátila na obvyklú úroveň.

Podľa Journal of the American Medical Association je v USA lekárska starostlivosť treťou najčastejšou príčinou smrti, hneď po srdcových chorobách a rakovine.

EŠTE STE STÁLE PEVNE PRESVEDČENÍ, ŽE STE V ORDINÁCII V BEZPEČÍ???

Tak čo poviete priatelia, je to odvážny článok keď MUDr. Ľudmila Eleková pichla aj do svojich kolegov. Každý máte svoju skúsenosť s lekármi a nechám už len a len na vás, aby ste si urobili záver pre seba, či si myslíte že ste v ambulancii v bezpečí ???

 

Na záver ešte niekoľko viet od Meira Schneidera. „Domnievam sa, že najlepším miestom, kde začať, je naše telo, pretože telo je ústredná časť identity každého človeka. Keď sa s telom zachádza s úctou a starostlivosťou, tento postoj sa rozšíri na celú bytosť. Musíme sa naučiť, že sme dôležitejší než naša práca a práve starostlivosť o naše telo nás môže doviesť k tomuto postoju. Nesmieme ničomu dovoliť, aby vytváralo napätie v našich svaloch alebo nám ohýbalo chrbticu, obmedzovalo naše dýchanie alebo kazilo oči. Musíme sa naučiť ceniť si seba samého už vo veľmi rannom veku, pretože pre dospelého je veľmi ťažké zmeniť svoje zvyky, ktoré sme si po celý život vytvárali. A či nie je kvalita života rovnako dôležitá ako život sám !!!“

Pokoj a dobro Vám všetkým želá Vojto z Revúcej.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.