30. októbra sme sa stretli na pravidelnom klubovom stretnutí, ale teraz to bolo o čosi slávnostnejšie. Naša členka Alena Korbová oslavovala okrúhle narodeniny. Alena je našou členkou skoro od založenia klubu a aj keď je s pomedzi nás na tom zdravotne najhoršie, statočne bojuje a je stále aktívna. Maľuje a jej práce úspešne reprezentujú Alenu, aj náš klub.

Za jej obrovskú snahu a ochotu bojovať, prišla Alene zablahoželať s veľkou kyticou ruží poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová, vedúci odboru správy mestského majetku, MO a PČ Mgr. Ondrej Bartko a prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová.

Bola to veľká pocta pre Alenu, ale aj pre Humenský klub SM. Členovia klubu, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Abilympiáde v disciplíne príprava studenej kuchyne, pripravili pre všetkých nádherne prestretý stôl s chutnými jedlami a zákuskami. Bola aj torta. Všetci sme Alenu pozdravili s jej obľúbenými červenými ružami a spoločne sme Alene zaspievali Mnohaja lita.

Alenine výtvarné aktivity

2004 Imaginárny svet mojej reality - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

(samostatná výstava)

2006 Harmónia duše – I. ročník výstavy výtvarných diel pacientov s diagnózou sclerosis multiplex, výstavná sieň pri ZUŠ v Levoči a GALÉRIA UMELCOV SPIŠA v Spišskej Novej Vsi

2007 Harmónia duše – II. ročník výtvarných prác pacientov s diagnózou sclerosis multiplex, Európsky dom Spišská kapitula a Výstavná sieň pri ZUŠ v Levoči

2008 Žiť sa oplatí – samostatná výstava v rámci medzinárodného festvialu Kultúry a športu zdravotne postihnutých deti a mládeže krajín V4, Ukrajiny a Izraela, ktorý sa konal pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej – Mestský úrad Giraltovce

2009 Svet ako ho vidíme my – výstava výtvarných prác uľdí s telesným a ťažkým telesným postihnutím, I. ročník, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné (čestné uznanie) a Piešťany – Kultúrno-spoločenské centrum

2009 INSITA 2009 - 5. medzinárodný plenér, Humenné

2010 Výtvarne spektrum 2010 – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné (Čestné uznanie) Celoslovenská výtvarná súťaž – Dom umenia Piešťany

2011 Výtvarné spektrum 2011 – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné (Cena) Celoslovenská výtvarná súťaž – Art centrum synagóga Trenčín

2012 Výtvarné spektrum 2012 - súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné (Cena) Celoslovenská výtvarná súťaž – Art centrum synagóga Trenčín

Humenský klub SM

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.