Dňa 29.10.2012 sme sa zišli v hoteli MARATÓN, aby sme oslávili dvadsiate výročie založenia klubu. Naša vedúca p. Vierka Fedelešová s JUDr. Milanom Popovičom a nebohou Ing. Vierkou Gulášovou v našom meste Košice dňa 10.6.1992 založili klub ROSKA. Na prvom stretnutí sme boli Vierka Fedelešová, JUDr. Milan Popovič, Božena Urbinova, Marika Mihálová a Eva Scerankova. Práve my dnes oslavujeme dvadsiate výročie lebo dodnes sme zotrvali v klube. Vierka nás privítala, zbilancovala kto za tie roky z odborníkov, lekárov a ostatných nás navštívilo a čo sa udialo za tie roky. Po čase, keď sa verejnosť dozvedela o nás, stále pribúdali noví členovia s diagnózou SM. Niektorí so zvedavosti, ale aj tí, čo ostali na dlhší čas a prežívali s nami najkrajšie roky. Na začiatku sme sa stretávali každý pondelok v týždni. Na stretnutia sme sa stále tešili, ako malé deti, keď sa tešia na mamku a ocka. Bolo nám spolu veselo, lebo Vierka a Milanko sa o program vždy postarali. Prežili sme aj krásne rekondičné pobyty, kde Vierka s nami cvičila a v popoludňajších hodinách pri relaxačnej hudbe aj čítala. Večerné programy organizovali Vierka a Milanko. V roku 1994 k nám do klubu prišla Janka Košuthová. Práve ja Eva som ju privítala slovami, že či si nepomýlila klub. Ona sa na to urazila a vysvetlila si to po svojom, že ona medzi nás nepatrí. Potom som jej to vysvetlila, ako som to myslela. Janka si v Brne urobila cvičiteľský kurz a už na prvom spoločnom rekondičnom pobyte cvičila s nami, čím odbremenila Vierku. Milanovi sa zdravotný stav veľmi zhoršil, určite by bol s Vierkou naďalej viedol naše kroky. Vtedy sme si Janku Košuthovú zvolili za podpredsedníčku. Nakoľko Vierka Fedelešová nemohla cestovať, tak Janka cestovala namiesto nej a reprezentovala náš klub Roska na stretnutiach, ktoré sa týkali SM, po Slovensku aj v zahraničí. Po každom z týchto stretnutí nás na schôdzi informovala o priebehu.

Ostali už len spomienky a fotodokumentácia, čo nám urobila a stále robí naša dlhoročná členka Darka Dirhanova. Preto sa chcem touto cestou poďakovať Vierke, že sa nevzdala a vedie náš klub naďalej. Hoci starší členovia odchádzajú a noví prichádzajú. Vierke toho času pomáha Darka. Vierka hovorí, že je jej pravou rukou. Za to im Vierke, Janke a Darke patri za všetkých členov klubu veľké Ďakujeme!

 

Pre všetkých členov SM napísala Vierka a doplnila Eva

„Nech je váš život esemkári kalkulačka, ktorá násobí radosť, delí starosť, umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť a všetko dohromady spočíta.“

Všetko najlepšie vám praje Viera Fedelešová a Eva Sceranková

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.