Náš život striedajú dobré i ťažké dni, ale aj po veľkej búrke vždy vyjde slnko a my sa tešíme na nový deň. Tak to bolo aj v našom klube. Začnem pekne po poriadku. Ako predsedníčka Klubu som sa tešila na rekondíciu v Turčianskych Tepliciach. Stretnúť opäť ľudí, na ktorých som sa tešila ako malé dieťa, keď dostane darček. SZSM sa podarilo v rámci rekondície zorganizovať aj seminár, na ktorom prednášali lekári a ďalší odborníci ohľadom našich práv, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Bolo to na vysokej úrovni. Ďakujem!

Prešiel týždeň a mňa čakala ďalšia rekondícia s našim Klubom v Číži. Ako sme prichádzali autom do Čížu, mojej tajomníčke zvoní telefón. Nasledovala smutná správa. Jej vnučka má zdravotné problémy a očakávajú to najhoršie. Musela teda odísť a ja som ostala na vedenie rekondície sama. Členovia sa schádzajú, tešia sa, ale zlých správ ešte nebolo konca.

Lacko Raab, náš člen, dostal také silné kŕče, že sme museli volať RZP. Našťastie mu v Rimavskej Sobote v nemocnici pomohli a ešte v ten deň sa aj s manželkou mohli vrátiť medzi nás. Počas pobytu prišla ďalšia ťažká správa. Dozvedeli sme sa totiž, že pred časom zomrel náš bývalý člen a predseda Klubu pán Bohuš Kuchárik. Musela som sa vzchopiť a snažiť sa rekondičný pobyt viesť čo najlepšie. Nebolo to jednoduché, lebo tajomníčke vnučka umrela a pohreb bol posledný deň rekondície. Ukončili sme takto smutno, s tým, že sa stretneme v klube a oslávime 60. výročie narodenín našej členky Elenky. Búrka sa ale stále neskončila. 27. októbra mi zvoní telefón opäť. Lacko Raab, veľký a večne usmiaty bojovník, prehral boj s SM. Všetci, ktorých sme stratili, nám budú veľmi chýbať. Čo na záver? Slnko opäť vyjde, po každej búrke sa vyjasní. A aj my veríme, že napriek problémov a strastiam života sa oplatí bojovať a tešiť sa ďalej. Všetkým vám milí SM-kári prajem pekné a požehnané vianočné sviatky.

„Krása života nie je ukázať svetu, že žijeme, ale ukázať ako a prečo je tak krásny“

Darinka Kovácsová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.