Milí priatelia, milí ES- kári

Hoci je už marec za nami, držíte v rukách ešte len prvé tohoročné číslo nášho časopisu.

Verím, že začiatok roka ste privítali v dobrej nálade a v spoločnosti svojich blízkych a priateľov. Na konci roka sa zvykne bilancovať a na začiatku si hovoríme, čo by sme chceli v ktorom roku zažiť, prípadne dosiahnuť. Preto by som Vás chcela oboznámiť s tým, čo nás v tomto roku čaká, čo chystáme. Každého by určite potešila informácia o zvýšení našich dôchodkov a platov, o zlepšenej situácii v zdravotníctve, ale musíme zostať v realite.

V máji organizujeme celoslovenský konferenciu pri príležitosti svetového Dňa s SM a Deň slnečníc “Kvalita pivota pri SM“, verejnú zbierku pri príležitosti Dňa slnečníc. Samozrejme nesmieme zabudnúť na našu júnovú Abilympiádu, na ktorú sa tešia tak SM-kári zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Naplánované sú rekondične pobyty pre dospelých aj deti, ktoré zacnu v júli. Máme pripravený aj fond na kúpu zdravotných pomôcok pre našich členov. Hlavným poslaním SZSM je však Vám -SM- károm, aj Vašim rodinným príslušníkom, poskytnúť morálnu podporu v ťažkých chvíľach.

Možno sa niekomu zdá, že SZSM má málo aktivít, ale ekonomická kríza negatívne ovplyvňuje aj naše snaženie a je citeľná aj pre nás.

Na záver už len aktuálna informácia o mne „Lúčim sa“ s Vami ako viceprezidentka SZSM nakoľko môj zdravotný stav ma núti spomaliť a viac oddychovať. Naďalej však budem aktívne pracovať pre zväz a podieľať sa na príprave podujatí našej organizácie.

Dovoľte mi touto cestou veľmi pekne Vám poďakovať za Vašu priazeň a podporu ktorú som od Vás za tie roky cítila!

Želám Vám veľa, veľa zdravia, lásky, radosti a kopec optimizmu na každý deň.

Dajme si usmej a čaj, a s dobrou náladou vykročme spoločne do ďalších dni

Vaša Katka Pisečná

Veľa zdravia, lásky, pokoja a veľa splnených prianí v roku 2013 Vám všetkým praje redakčná rada časopisu Nadej

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.