Ako každý rok, tak aj tohto roku výbor OZ Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica prichystal pre svojich členov Slávnostné ukončenie roka 2012. Tým slávnostným dňom bol 13.december. Všetci členovia klubu sa na tento deň už dlho tešili, nakoľko bol spojený s vianočným posedením. Stretnutie sa uskutočnilo v reštaurácii Junior vo Vranove nad Topľou.

Prítomných privítala predsedníčka klubu pani Valika Sivuličová pekným veršom a popriala príjemné posedenie. Srdečne medzi nami privítala aj prezidentku SZSM pani Jarmilu Fajnorovú a obchodného zástupcu firmy ERILENS pána Františka Vašša.

Tak ako po iné roky aj teraz nám prišli zaspievať speváčky skupiny Ružička. Zaspievali pekné ľudové pesničky aj vianočné koledy. Spolu s nimi si zaspievali aj členovia klubu. Nechýbala ani známa vianočná pesnička Tichá noc, svätá noc. Potom dostala slovo aj prezidentka SZSM pani Jarmila Fajnorová, ktorá nás srdečne pozdravila a poďakovala za pozvanie. Odovzdala pozdravy od vedenia SZSM a oboznámila nás s tým, čo je nové v SZSM. Ochotne odpovedala aj na veľa zvedavých otázok. Po jej príhovore sa dostal k slovu obchodný zástupca firmy ERILENS pán František Vašš, ktorý nás oboznámil s rôznymi pomôckami na zlepšenie kvality nášho života. Boli sme mu veľmi vďační za ochotu vysvetliť využitie firmou ponúkaných pomôcok. Nesmela chýbať ani pekná báseň na spestrenie posedenia, v podaní našej recitátorky pani Evy Hruščovej Naše Vianoce. Následne nám dobre padol chutný obed. Po ňom káva či čaj - podľa chutí a k tomu dobré koláčiky, ktoré pripravili členky klubu a darovali aj sponzori. V družnej diskusii sme sa porozprávali o tom, kto čo má nové a pospomínali na zážitky činnosti klubu v priebehu roka 2012. Bolo nám veľmi veselo. Kytičkou kvetou sme potešili a poďakovali našej predsedníčke pani Valike Sivuličovej za jej obetavú prácu a zapriali jej veľa zdravia a trpezlivosti v jej ďalšom živote. A keďže sme mali aj štedrých sponzorov nasledovalo odovzdávanie pekných darčekov. Nakoniec predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť, sponzorom za ich štedrosť a zaželala veselé Vianoce a veľa zdravia do Nového roku. V dobrej a družnej nálade sme sa všetci rozchádzali a zapriali sme si šťastné, veselé a požehnané Vianoce a všetko najlepšie do Nového roku.

Ešte ráz veľké „Ďakujeme“ všetkým naším sponzorom za ich štedrosť ktorú nám prejavujú počas celého roka a to finančnými alebo vecnými darmi.

Za OZ Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica Vranov nad Topľou podpredsedníčka klubu pani Eva Hruščová.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.