Mikuláška kapustnicaDecembrovú schôdzku v klube sme už tradične spojili s posedením pri Mikulášskej kapustnici spolu s rodinnými príslušníkmi. Stretli sme sa v sobotu popoludní 8. decembra v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Na posedenie sme pozvali aj členky Komunitnej nadácie Liptov p. Multáňovú a p. Mrlianovú, ktoré pre nás pripravili aj kultúrny program v podobe vianočných kolied, ktoré nám prišli zaspievať dievčatá z detského folklórneho súboru CINDRUŠKA z Liptovského Hrádku. Drobné darčeky nám pripravila naša členka Barborka Jurkovičová a Jankova mama Evka Repčeková. Keďže v tomto roku oslávil náš člen Janko Repček okrúhle narodeniny - 40 - te, pri tejto príležitosti sme mu všetci srdečne zablahoželali a popriali do ďalších rokov hlavne zdravie, šťastie a pohodu v kruhu blízkych. Od komunitnej nadácie Liptov dostal peknú a veľmi dobrú tortu, na ktorej sme si pri káve všetci pochutili. V príjemnej atmosfére sme strávili sobotné popoludnie a na záver sme si všetci navzájom popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a do roku 2013 hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody v rodinách. Rovnaké prianie pripájame aj pre všetkých čitateľov časopisu Nádej.

Ľudmila Rajtarová, Klub SM Liptovský Mikuláš

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.