Streda, 10. apríl 2013 bol deň, na ktorý sme sa v našom klube všetci veľmi tešili. Hoci sme sa už stretávali každý pondelok v mesiaci takmer rok, v tento deň sme mali ustanovujúcu schôdzu klubu SM v Lučenci. Dlho a zodpovedne sme sa na ňu pripravovali a chystali, len aby bolo všetko tip top. Medzi prvé problémy patrilo vybaviť miestnosť na schôdzu. Za týmto účelom sme museli až 3 krát navštíviť mestský úrad v Lučenci, kým nám bolo umožnené stretnutie s pani primátorkou Lučenca Alexandrou Pivkovou. Stretnutie s ňou netrvalo dlho. Vysvetlili sme jej, že chceme založiť v Lučenci klub SM a požiadali sme ju o pridelenie miestnosti. Pani primátorka nám vyhovela a dohodli sme s ňou dátum schôdze a aj to, že nám poskytne zasadaciu miestnosť na mestskom úrade v Lučenci zadarmo, za čo jej patrí jedno veľké ďakujeme. Náš Veľký deň v LučenciPotom bolo treba obvolať všetkých členov, aby si prispôsobili domáce povinnosti a v deň D mali voľno a mohli sa schôdze zúčastniť. A nastal deň D. Akoby symbolicky bolo po dlhej zime v tento deň nádherné slnečné a teplé počasie. Ráno sme s Ivankou vypravili môjho syna Maťka do školy a začali sme rozmýšľať, či sme na niečo dôležité nezabudli. Otázky nám vírili v hlavách ako rybky vo vode. Stále sme sa sami seba pýtali, či je všetko pripravené. To už totižto úradovala aj kamarátka tréma. Darmo sme si hovorili, že je to schôdza ako každá iná, predsa len pocit zodpovednosti sa hlásil o slovo. Ani sme sa nenazdali a ručičky hodiniek ukazovali 11 hodín a to bol čas, kedy sa bolo treba obliecť a vydať na cestu. Vybrali sme sa do mesta na železničnú stanicu privítať kamarátov, ktorí docestovali zďaleka vlakmi. Prišla prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová, viceprezidentka SZSM Helenka Bottková a predseda revíznej komisie SZSM Peťo Zeman. Zvítali sme sa a išli sme do Tesca na fajnú pizzu. Po dobrom obede sme sa presunuli k mestskému úradu, kde sme sa zvítali s ďalšími kamarátmi z nášho klubu. Až na jedného sme boli všetci. Kamarát Ivanko Murín ležal v Lučeneckej nemocnici, kde bol na preliečení. Doobeda sme mu spolu s Ivankou telefonovali, popriali mu skoré zlepšenie zdravotného stavu a sľúbili sme mu, že budeme pri schôdzi na neho myslieť. Veľmi sa potešil nášmu telefonátu a dal všetkých srdečne pozdraviť. Jeho pozdrav sme s radosťou všetkým odovzdali. Ja som potom išiel pre kľúč od zasadačky a mohli sme pripraviť miestnosť na dôstojný priebeh schôdze. Každý člen doniesol malé občerstvenie. Nakrájali sme koláčiky, rozbalili slané pečivo, naliali si minerálku a schôdza mohla začať.

Schôdzu otvorila prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová. Všetkých na nej srdečne privítala. Potom sme zvolili zapisovateľa aj overovateľa zápisnice návrhovú aj mandátovú komisiu. Schválili sme program schôdze a mohol začať ďalší dôležitý bod schôdze a to voľba výboru klubu. Ako predseda klubu bola jednomyseľne zvolená Ivanka Gažová, ako podpredseda klubu bola tiež jednomyseľne zvolená Katka Sojková. Novozvolená predsedníčka klubu Ivanka Gažová sa po zvolení a prijatí gratulácií prihovorila k účastníkom schôdze. Poďakovala sa za prejavenú dôveru a sľúbila, že sa bude z plných síl snažiť, aby klub aktívne fungoval.

V rámci diskusie členovia klubu hovorili o plánovaných aktivitách v tomto roku. V záhrade rodinného domu Jožka Sojku si plánujú uvariť guláš, na ktorý srdečne pozývajú aj Jarmilu Fajnorovú aj s manželom. Taktiež plánujú sa ísť kúpať do aqaparku Rapovce, na hrad do Fiľakova, na folklórny festival koliesko do Kokavy nad Rimavicou.

V závere roka si urobia vianočné posedenie pri jedličke, kde si zaspievajú vianočné koledy, a zaželajú šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia a šťastia a lásky v Novom roku. Ani sme sa nenazdali a program schôdze ubehol ako voda v potoku. Všetci sme sa zhodli, že schôdza prebehla v dôstojnej a uvoľnenej kamarátskej atmosfére. Na záver som išiel pre pani primátorku Alexandru Pivkovú, ktorá sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla schôdze aktívne zúčastniť. Peťo Zeman urobil pár fotiek na pamiatku. Pani primátorka popriala klubu veľa zdaru a prisľúbila nám aj v budúcnosti aktívnu pomoc v rámci jej možností.

Ja som potom išiel pre syna Maťka do školy a všetci sme išli do pizzerie, kde sme si pripili, aby sa nášmu klubu darilo. Ach, ako ten čas letí, keď je človek s priateľmi a je mu dobre, povzdychli sme si pri pohľade na hodinky, keď ukazovali osemnásť hodín. Pobrali sme sa s Ivankou na železničnú stanicu odprevadiť kamarátov, ktorí išli vlakmi domov a za ďalšími povinnosťami. Rozlúčili sme sa s nimi a išli sme aj my s Ivankou a Maťkom domov. V srdciach nás hrial krásny pocit z príjemného dňa, ktorý sme strávili v kruhu priateľov. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie stretnutia.

Marcel Švéda, člen klubu SM v Lučenci.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.