JubilantkaDňa 22. marca oslávila zakladajúca členka klubu SM v Liptovskom Mikuláši Evka Běhalová krásne životné jubileum - 70 rokov. Pri tejto príležitosti jej boli v mene všetkých členov klubu zablahoželať Naďka Devečková, Naďka Galková a Evka Peťovská a do ďalších rokov jej popriali hlavne zdravie, optimizmus a pohodu v kruhu najbližších. Pospomínali sme na myšlienku založiť klub a na jeho začiatky. Klub pod názvom Roska bol založený 8. novembra 1989, neskôr bol premenovaný na klub SM. Evka klub viedla viac ako sedem rokov. Hoci začiatky neboli ľahké. Evke sa podarilo dať dokopy ľudí so sklerózou multiplex a rozbehnúť činnosť klubu. Organizovali rekondičné pobyty, cvičenia, posedenia pri guľáši, výstavky ručných prác i posedenia pri káve. Evka už teraz do klubu síce nechodí, ale živo sa zaujíma o jeho činnosť. Je v telefonickom kontakte s viacerými členmi klubu, ktorí ju informujú o dianí v klube. Teraz Evka žije s dcérou, pretože manžel, ktorý bol jej veľkou oporou, zomrel. Pomáha jej aj syn Roman a opatrovateľka, ktorá ju navštevuje každý deň. Radosť jej robia aj vnúčatá a fenka Žofka. Na prechádzky chodieva len v lete s opatrovateľkou, keď je pekné počasie.

Ľ. Rajtarová Klub SM Liptovský Mikuláš

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.