Dlho očakávaný deň prišiel. Tešili sme sa naň cely rok. Niektorí to majú na Zemplínsku Šíravu ďalej, iní zas bližšie. Diaľka však v tomto prípade nie je dôležitá. Dôležité je zasúťažiť si a ukázať všetkým čo dokážeme. Čakajú nás milé stretnutia s priateľmi starými aj novými.

Pri recepcii nás privítali a podali nám informácie o ubytovaní, strave aj o tom, kedy budeme súťažiť. Dostali sme aj neodmysliteľný hrnček s logom Abilympiády a tombolové číslo.

Program bol veľmi zaujímavý a dobre zorganizovaný. Súťažiaci vydali zo seba maximum a porota bola objektívna a spravodlivá. Každá súťažná disciplína bola presne naplánovaná a každý súťažiaci sa našiel v viditeľne umiestnenom programe, na ktorom bolo presne určené kde, kedy a ako dlho bude súťažiť. Pri každej disciplíne je vopred určené čo si súťažiaci môže ako pomôcku doniesť a čo dostane priamo na mieste. Okrem súťaženia sme si mohli vypočuť prednášky sponzorských firiem. Tie mali svoje stanoviská vo vstupnej hale a kto mal záujem, mohol sa s nimi poradiť, pripadne požiadať o pomoc.

Počas celej Abilympiády sme sa nestihli nudiť, stále sa niečo dialo. Aj ti, ktorí nesúťažili si mohli zaplávať v bazéne hotela, pripadne využiť masáž. Niektorí využili príležitosť vyskúšať si pleťovú kozmetiku. Firma Zepter zas prezentovala svoje výrobky a urobila ukážky varenia, strúhania a prace s ich výrobkami.

Bol čas aj na stretnutie s priateľmi, alebo sa zoznámiť s novými ľuďmi. Porozprávali sme sa, pospomínali. Mnohí sa išli poprechádzať po okolí, zašli k Zemplínskej Šírave, k nášmu slovenskému moru V prijemnej spoločnosti sme aspoň na chvíľu zabudli na svoje starosti.

Z Maďarska prišiel veľmi zaujímavý človek Attila, ktorý maľoval obrazy sprejovými farbami. Boli také krásne, že niektorí si priamo na mieste kúpili jeho obraz. Zahral nám aj bábkové divadlo pre dospelých, bol to nevšedný zážitok.

Predstavili sa organizácie SM z Poľska, Maďarska a Srbska. Porozprávali nám o svojej činnosti a plánoch.

Počas večerných posedení, vystúpilo viacero ľudových súborov a neodmysliteľné Mrchane. Po vystúpeniach bola voľná zábava pri tanci. Tanec všetkým rozohral žilky. Tancovali všetci aj vozičkári, ktorí majú málo možnosti takto sa zabaviť.

V nedeľu večer, po vyhlásení výsledkov a oficiálneho ukončenia Abilympiády sme spoločne pojedli studené misy a torty pripravene v súťažných disciplínach mňam.

Každým rokom sa úroveň Abilympiády zlepšuje a tohtoročná bola naozaj výnimočná, hlavne počtom súťažiacich.

Preto by som touto cestou chcela vyjadriť obdiv a poďakovanie organizačnému týmu pod vedením Prezidentka SZSM Jarmily Fajnorovej, dobrovoľníkom, ktorí sa starali o nás všetkých a pomáhali, kde bolo treba. Porote, ktorá sa veľmi svedomito snažila /aj keď všetci vieme že to nie je ľahké/ vyhodnotiť spravodlivo jednotlivé práce a výkony súťažiacich. Všetkým účinkujúcim v kultúrnom programe. Sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nepodarila. Ďakujeme za darčeky do tomboly, ako aj vedeniu hotela Chemes.

účastníčka Abilympiády

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.