Rekondícia Dudince – RubínKeďže ostali nejaké financie z 2%, ktoré nám poukázali dobrí ľudia minulý rok a niečo nám pridalo mesto Zvolen formou dotácie, museli sme ich použiť len na ten účel, na ktorí boli určené teda na rekondíciu. Preto sme si na výročnej schôdzi odsúhlasili príspevok klubu, zvyšok si doplatil každý sám. Minulý rok sme boli na kúpelno - rekondičnom pobyte v kúpelnom hotely RUBÍN v Dudinciach. Všetci, ktorí sme sa zúčastnili, sme boli zo službami, ako aj celým pobytom veľmi spokojný. Na výročnej schôdzi sme sa zhodli, že zopakujeme rekondíciu znovu v Dudinciach a to hneď dva krát. Samozrejme s ohľadom na financie. Raz v apríli, druhý krát pôjdeme v septembri. Na rekodíciu chodíme mimo hlavnej sezóny, vtedy je aj doplatok pre členov klubu priaznivejší. V minulosti rekondície neboli orientované na preliečenie, bola to skôr rekreácia, kde procedúri boli vírivka a masáže. V súčastnosti sa viac orientujeme na kúpelno-rekondičny pobyt, pretože kúpele Dudince sú zamerané na pohybové ústrojenstvo. Vďaka citlivému prístupu zamestnancov kúpelného domu Rubín p. Justína ako aj pani Ing. Paulínyovej je pobyt príjemným spestrením našho ťažkého údelu. Počas pobytu máme päť prcedúr, ktoré prospievajú nášu zdravotnému stavu. Ako bonus máme neobmedzený vstup do bazénov, výrivkového aj plaveckého. Tento rok nám počasie veľmi neprialo, ešteže je celý pobyt pod strechou. V deň keď sme nastúpili bolo pekné slnečné počasie. Potom sa nám rozpršalo. Prechádzky po okolí sme museli vypustiť. Na rekondíciu chodíme na predĺžený víkend, preto si ju budeme môcť dovoliť dva krát za rok. Medzi procedúramy sme mali dostatok času porozprávať sa. Počas klubových stretnutí na to veľa ráz nie je čas. Večer sme sa zabavili, zatancovli, pravda, každý v rámci možností. Na jednom takomto stretnutí sme sa stretli aj s Katkou zo Šurian, ktorá tam bola na liečení s manželom. Dozvedeli sme sa, že má tiež sm-ku. Takže nám tento pobyt dal nielen oddych od bežného života, ale priniesol aj nové priateľstvo. Z nášho klubu bolo prihlasených viac členov ale z rôznych dôvodov sme absolvovali pobyt len dvadsiati piati. Je veľká škoda, že nemohli ísť všetci čo chceli. Dúfam, že v septmbri nás pôjde viac, pretože celý klub sme ako jedna veľká rodina, ktorú spája jedna vec. Pobyt splnil svoj účel. V Dudinciach sme sa preliečili a zabavili. Tešíme sa na september na repete pobyt.

Ďuro

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.