Očkovať či neočkovať??? Táto otázka sa rozoberá na celom svete a Slovensko nie je výnimka. U nás má táto téma zvláštnu príchuť, nakoľko ešte v časoch socializmu bolo očkovanie nutné a povinné a odmietnutie sa trestalo. Aj teraz odmietnuť očkovanie môže priniesť rôzne komplikácie, napríklad aj také, že materská škôlka môže odmietnuť vziať vaše dieťa do kolektívu.

Vo svete sú dve nezmieriteľné skupiny. Jedna zozbierala dôkazy, že očkovanie nie je až také neškodné ako to tvrdí druhá skupina. Je tu riziko vzniku závažných zdravotných porúch. Tvrdia, že deti očkované proti čiernemu kašľu, ochoreli častejšie ako neočkované. Novorodenec – napriek tomu, že nepoznáme jeho zdravotný stav je očkovaný proti tuberkulóze. Zástancovia neočkovania poukazujú na vysoké dávky toxických látok ako hliník, ortuť, formaldehyd a celá rada ďalších 77 látok. Deti, ale hlavne dojčatá nemajú vytvorenú hematoencefalictickú bariéru, ktorá chráni mozog a tak nebezpečné látky preniknú do ich mozgu. Uvádza sa, že vylúčenie týchto látok môže trvať dokonca aj 50 rokov. Výskumníci poukazujú, že neočkované deti menej trpia alergiami, astmou, ekzémom. Uvádzajú, že organizmus sa zaťažuje aj z iných zdrojov ako je ovzdušie, stres, strava. Ale ak riziká očkovania začnú prevažovať nad rizikom onemocnenia, treba sa nad tým vážne zamyslieť.

Zástancovia očkovania, ale hlavne výrobcovia vakcín nás presviedčajú, že vakcíny sú našim spasiteľom. Nebudem tu rozoberať čo vpichnutie vakcíny do tela spôsobí. ( Tí čo si pichajú lieky na SM – ku, by mohli o tom rozprávať, čo sa s nimi deje po vpichu!)

Je to ale pre organizmus mimoriadny šok. Je zásadný rozdiel medzi imunitou prirodzene získanou a imunitou vyvolanou očkovaním. Prirodzená imunita je tým základným pilierom nášho zdravia. Imunita z očkovania dokáže likvidovať veľa zákerných vírusov a baktérií, ale bude postupne slabnúť. MUDr. L. Eleková povedala „ Nepopieram, že existujú ľudia, naočkovaní od hlavy po pätu, ktorí sú zdraví! Môžu hovoriť o šťastí. Ich imunitný systém, genotyp a aktuálny zdravotný stav bol vtedy v rovnováhe a vyrovnal sa s očkovaním. Ale u veľa ľudí sa niečo stane...!!!“

Aj na seniorov je pôsobené, aby sa dali očkovať proti chrípke. Ale mnohí majú svoj organizmus sužovaný chronickými chorobami a takto oslabený organizmus nemusí očkovanie zvládnuť a môže to mať fatálny dopad!

Nedovolím si povedať áno alebo nie očkovaniu, dávam vám všetkým len niečo na zváženie a už sa musí rozhodnúť každý sám za seba čo si pre seba vyberie.

Držím vám palce milí priatelia, aby ste sa rozhodli správne.

Zdroj: internet

Pokoj a dobro vám želá Vojto z Revúcej.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.