V mesiaci júl 2014 sa konal jubilejný 10-ty ročník Abilympiády, ktorý sa už tradične po niekoľký krát uskutočnil v priestoroch Hotela Chemes na Zemplínskej Šírave.

Z nášho klubu Považská Bystrica sa do súťaže prihlásilo sedem členov. Všetci sme sa tešili, že sa opätovne stretneme s priateľmi a známymi z klubov zo Slovenska i zahraničia. Na stanovené miesto sme prišli plní očakávania zo zvládnutia disciplín. Pripravovali sme sa svedomito a podľa stanovených pravidiel SZSM.

Celá akcia bola uskutočnená na vysokej úrovni, súťažiacim naozaj nič nechýbalo a cítili sme sa veľmi príjemne. Boli nám vytvorené optimálne podmienky pre zvládnutie súťažných disciplín. Za toto všetko vďačíme hlavne náročnej a svedomitej príprave prezidentky Jarky Fajnorovej, celého štábu Výkonného výboru a dobrovoľníkov.

Celá súťaž bola sprevádzaná bohatým kultúrnym programom: prednes Ing. J. Meričku z vlastnej tvorby, prednášky s tematikou – diagnóza SM a zdravotné pomôcky, občerstvenie, tombola, masáže a bolo toho ešte oveľa viac. Každý zúčastnený bol odmenený hrnčekom s emblémom 10-teho ročníka Abilympiády a víťazi vecnými cenami a diplomom.

Všetkým organizátorom a milému personálu Hotela Chemes zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky tejto súťaže.

Klub SM Považská Bystrica

Anna Remencová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.