Vytlačiť
Návštevy: 1380

V mesiaci júl 2014 sa konal jubilejný 10-ty ročník Abilympiády, ktorý sa už tradične po niekoľký krát uskutočnil v priestoroch Hotela Chemes na Zemplínskej Šírave.

Z nášho klubu Považská Bystrica sa do súťaže prihlásilo sedem členov. Všetci sme sa tešili, že sa opätovne stretneme s priateľmi a známymi z klubov zo Slovenska i zahraničia. Na stanovené miesto sme prišli plní očakávania zo zvládnutia disciplín. Pripravovali sme sa svedomito a podľa stanovených pravidiel SZSM.

Celá akcia bola uskutočnená na vysokej úrovni, súťažiacim naozaj nič nechýbalo a cítili sme sa veľmi príjemne. Boli nám vytvorené optimálne podmienky pre zvládnutie súťažných disciplín. Za toto všetko vďačíme hlavne náročnej a svedomitej príprave prezidentky Jarky Fajnorovej, celého štábu Výkonného výboru a dobrovoľníkov.

Celá súťaž bola sprevádzaná bohatým kultúrnym programom: prednes Ing. J. Meričku z vlastnej tvorby, prednášky s tematikou – diagnóza SM a zdravotné pomôcky, občerstvenie, tombola, masáže a bolo toho ešte oveľa viac. Každý zúčastnený bol odmenený hrnčekom s emblémom 10-teho ročníka Abilympiády a víťazi vecnými cenami a diplomom.

Všetkým organizátorom a milému personálu Hotela Chemes zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky tejto súťaže.

Klub SM Považská Bystrica

Anna Remencová