Pri príležitosti Svetového dňa ľudí s SM boli Slovenským Zväzom SM po Slovensku, za pomoci sponzorov, organizované odborné edukačné semináre s názvom Včasná diagnostika – skorá liečba = kvalitný život. Ich súčasťou bol aj Edukačný seminár určený pre deti a mládež s SM, ich rodičov a priateľov. Uskutočnil sa 27.-28. 9. 2014 v Turčianskych Tepliciach.

Úlohou tohto reťazca seminárov bolo priniesť poslucháčom informácie o samotnom ochorení, jeho diagnostike, liečbe, zvládaní záťažových situácií spôsobených ochorením.

Celého semináru sa zúčastnili deti s SM, mládež s SM a ich rodičia a priatelia a takisto ľudia, ktorým bola SM diagnostikovaná v nedávnej dobe a samozrejme, členova SZSM.

Edukačný seminárNa začiatku nám prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová predstavila SZSM a zvlášť jeho novú Sekciu detí a mládeže s SM, ich rodičov a priateľov. Zoznámili sme sa so zameraním, činnosťou úlohami samotného zväzu ako i sekcie. Po nej nám MUDr. Ema Kantorová odpovedala na otázku Prečo liečiť SM? S možnosťami zvládania záťaže pri SM pomocou kognitívno - behaviorálnych prístupov nás zoznámil PhDr. Ján Grossman. PharmDr. Dominik Tomek nám prezentoval Výsledky pacientskeho výskumu liečby SM. A Alenka Margetiaková predstavila program zameraný pre pomoc ľuďom s SM Aktivitae. Súčasťou každého príspevku bola diskusia, v ktorej mohli poslucháči klásť svoje otázky a tak ešte rozšíriť svoje poznatky o daných témach.

Súčasťou edukačného semináru boli aj workshopy zamerané na zvládanie liečby v domácom prostredí, počas ktorých sa prítomní rozdelili do troch skupín. Moderovania sa ujali Mgr. Naďa Talianová, Alenka Margetiaková a PhDr. Katarína Koniarová. Úlohou bolo spoločne nájsť riešenia na najčastejšie problémy týkajúcich sa aplikovania terapie v domácom prostredí.

No a po konečnom zhodnotení seminára sme sa všetci stretli na spoločnom posedení, kde debaty a dlhé rozhovory pokračovali.

PhDr. Katarína Koniarová

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.